RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Tisztelt Kollégák!

A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel, 2021. június 1. napjától

 

személyes ügyfélfogadásra a honlapunkon (http://bpok.hu/idopontfoglalas-szemelyes-ugyintezesre/) történő előzetes regisztráció alapján van lehetőség irodánkban.

Loading...

Kérjük Önöket, hogy a MOK Budapesti Területi Szervezeténél az ügyeiket továbbra is az ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton intézzék.  

Kolléganőink, telefonon H-Cs: 9.00-15.00 óra között, készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

 • Tagnyilvántartás, tagdíjjal kapcsolatos ügyintézés:

+36 1 344-4928  iroda@bpok.hu

 • Tagsági igazolás:

     +36 1 344 4833/104    iroda2@bpok.hu

 • I., II. és III. etikai bizottság:

+36 1 413-6773           etika@bpok.hu

 • IV. etikai bizottság:

+36 1 344 4833/103    erika@bpok.hu

 • A budapesti szervezet működésével kapcsolatos gazdasági ügyek intézése:

+36 1 344-4833/101 penzugy@bpok.hu

 • Ügyviteli vezető:

+36 70/637-1154         bok@bpok.hu

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Levél a MOK elnökétől az orvostársadalomnak

Kedves Kollegák!

Megtisztelően sokan kerestek meg e-mailben, privát üzenetben a jogállási törvénnyel kapcsolatos értelmezési kérdésekkel.

Ezek jelentős részére nem tudjuk, nem tudhatjuk a választ, mert nem ismerjük a jogalkotói szándékot, hiszen az egész szabályozási környezet átalakul.

Ezért nagyon kérlek Titeket, hogy a törvénnyel kapcsolatos kérdéseiteket mindig küldjétek el az ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu címre is.

Egyrészt, mert szakszerűbb választ adhatnak, másrészt, hogy lássák, érezzék, hogy mennyi bizonytalanságot okoz az, hogy nem kommunikálnak a szakma felé, és mennyi nyitott kérdés, kétely feszíti a szakmát.

Köszönettel,

Dr. Kincses Gyula

a MOK elnöke

A 2020. 09. 12-re tervezett BTSZ Küldöttgyűlés halasztása

Tisztelt Budapesti Küldött!

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga Úr!

Tájékoztatom Önöket, hogy a MOK Budapesti Területi Szervezete 2020. szeptember 12. napjára összehívott Küldöttgyűlését, a MOK BTSZ Elnöksége, a járványügyi helyzet romlására tekintettel bizonytalan időre elhalasztja. Az új időpontban, változatlan napirendi pontokkal tartjuk majd meg a küldöttgyűlést.

Vigyázzunk egymásra! 

Mindenkinek jó egészséget kíván a MOK BTSZ Elnöksége.

Megértését köszönve tisztelettel üdvözli Önt

Dr. Albert István

a MOK BTSZ

elnöke

M E G H Í V Ó

Tisztelt Budapesti Küldött!

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga Úr!

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 11. §-ban előírtak szerint tisztelettel meghívom a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezetének Küldöttgyűlésére:

2020. szeptember 12-én, szombaton 8.40 órára.

Helye: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Díszterem, 1114 Budapest, Villányi út 27. (Móricz Zsigmond körtértől a Villányi úton kifelé 5 perc, a Feneketlen tóval szemben).

Regisztrálás: 8.00-8.40 óráig.

A MOK Alapszabályának 49. pontja alapján, amennyiben a gyűlés határozatképtelen (azaz nincs jelen a küldöttek több mint 50 %-a), ugyanezen napirenddel a gyűlést ugyanott

2020. szeptember 12-én, szombaton 9.00 órakor

tartjuk meg. Ebben az esetben a határozatképességhez a küldöttek több mint 33 %-ának kell jelen lennie.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti törvény szerint a választott tisztségből eredő kötelezettségnek vétkes megszegése etikai vétség, s ilyennek minősül a távolmaradás, illetve az idő előtti eltávozás.

A küldöttgyűlés napirendje:

 • Elnöki megnyitó.
 • Orvosok az orvosokért díj átadása.
 • A jegyzőkönyv 2 hitelesítőjének megválasztása.
 • A mandátumvizsgáló bizottság 3 tagjának megválasztása.
 • A szavazatszámláló bizottság 3 tagjának megválasztása.

7.) A Budapesti Területi Szervezet belső szabályzatainak elfogadása (a szabályzatokat elektronikus úton küldjük ki).

8.) A Budapesti Területi Szervezet elnökség ügyrendjének jóváhagyása (az ügyrendet elektronikus úton küldjük ki).

9.)  A Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása   (az ügyrendet elektronikus úton küldjük ki).

10.) A Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság két tagjának –                létszámbővítés, Alapszabály 30./a) pont – megválasztása.

 • a jelöltek bemutatkozása 1-1 percben, szabad előadásban.

11.) Elnökségi beszámoló (dr. Albert István elnök – a beszámolót elektronikus úton küldjük ki).

12.) Felügyelő bizottsági beszámoló (dr. Blatniczky László elnök – a beszámoló          mellékelve).

13.) Gazdasági beszámoló a 2019. évről (dr. Lotz Gábor titkár – a beszámoló             mellékelve).

14.)  Pénzügyi terv a 2020. évre (dr. Lotz Gábor titkár – a tervezet mellékelve).

15.)  Etikai bizottsági beszámoló (dr. Erdős Judit III. számú etikai bizottság                   elnöke – a beszámoló mellékelve).

16.)  Egyebek

Önnek, mint a Területi Szervezet Küldöttének joga van a Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság tagjára

 • tagot jelölni a Budapesti Területi Szervezet tagjai közül, a mellékelt jelölőlap kitöltésével;
 • indulni a választáson a fenti tisztségre, amelyről előzetesen a mellékelt elfogadó nyilatkozatot kell tennie.

(Jelölésre csak a megválasztott küldöttek jogosultak, de jelölt bármely tagunk lehet.)

A jelölések és az elfogadó nyilatkozatok területi szervezetünkhöz történő beérkezésének határideje 2020. szeptember 3. 24.00 óra.

A jelölést elfogadó jelöltekről összeállított listát honlapunkon (www.bpok.hu) tesszük közzé, egy héttel a küldöttgyűlés előtt.

Tisztelettel kérem és bízom abban, hogy jelölteket fog állítani és amennyiben Önt jelölik, akkor vállalja a jelölést. Kérem, hogy a jelölési és elfogadási határidőket betartani szíveskedjen.

A határozatképesség érdekében külön kérem az Ön aktív részvételét küldöttgyűlésünkön.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban bármi kérdése van, területi szervezetünk munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére telefonon /344-4833/ illetve e-mail-ben /bok@bpok.hu/.

 

Kelt: Budapesten, 2020. augusztus hó 12. napján.

Tisztelettel:

Dr. Albert István

MOK Budapesti Területi Szervezet

elnöke

Melléklet:

MOK tájékoztatás és felhívás!

Az orvosok bérének rendezését és az egészségügyi rendszer struktúraváltását sürgeti a közel 48 000 magyar orvos érdekképviseletét ellátó Magyar Orvosi Kamara. A szervezet a tagság döntése alapján elindította az önként vállalt többletmunka és külső ügyeleti vállalások felmondásának ügyvédi letétbe helyezését, és arra kérik az orvosokat, hogy mondjanak nemet a kötelező munkaóráikon felüli, szabadidejük terhére végzett többletmunkára. Céljuk, hogy a mostani, önkizsákmányolásra épülő rendszert egy betegbiztonságot garantáló, fenntartható, átlátható és hálapénzmentes egészségügy váltsa fel. Ennek első lépése a bérek rendezése. A Kamara elnöksége bízik abban, hogy a gyűjtési időszak alatt megállapodás születik az egészségügyi bérrendezéséről, és így a felmondások élesítése elkerülhetővé válik.

A Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttgyűlése 2019 novemberében felhatalmazást adott a MOK elnökségének az úgynevezett önként vállalt többletmunka-szerződések felmondásának megszervezésére. Mivel a kormány által benyújtott 2021-es költségvetés-tervezet nem tartalmazza az egészségügyi dolgozók pályán- és itthon tartásához szükséges bérek fedezetét, 2020 májusában a MOK Területi Szervezeteinek Tanácsa határozatában megerősítette a korábbi felhatalmazást. A Magyar Orvosi Kamara ennek értelmében megkezdi az önként vállalt többletmunka-szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatok gyűjtését és letétbe helyezését.

Az önként vállalt többletmunka egy, az egészségügyre jellemző kuriózum: csak nevében önkéntes, valójában egy munkajogi kényszermegoldás annak érdekében, hogy az alulfinanszírozottság és az egyre kritikusabb orvoshiány ellenére is biztosítható legyen az ügyeleti ellátás. Ezt a többletmunkát az orvosok önmagukat kizsigerelve, a pihenés, feltöltődés és a családdal töltött idő kárára végzik. Felmondásáért a magyar jog szerint nem érheti hátrányos megkülönböztetés az egészségügyi dolgozót.

Ma Magyarországon egy kezdő orvos – a gyorséttermi dolgozókéval azonos – 900 Ft-os nettó alap órabért, egy szakorvos pedig – a szakmunkás bérektől is elmaradó – 1700 Ft-os nettó alap órabért visz haza közalkalmazottként.

Mindeközben a Magyar Orvosi Kamara adatai szerint az orvosok körében a 60-70 órás munkahetek általánosnak mondhatók. Átlagos ügyeleti beosztással számolva egy orvos körülbelül 50-55 éves korára dolgozik annyit, mint a napi 8 órában dolgozók 65 éves korukra, és évi 60 éjszakát tölt távol a családjától.

“A betegek és orvosok érdeke közös: a biztonságos betegellátás, ami azonban strukturális és financiális változtatások nélkül nem lehetséges. A célunk, hogy az önként vállalt többletmunka és a külső ügyeleti vállalások felmondásával felhívjuk a döntéshozók figyelmét az egészségügyi ellátórendszer sérülékenységére és a változás halaszthatatlanságára” – mondta dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke.

A Magyar Orvosi Kamara aktív résztvevője a belügyminiszter által napokban életre hívott Bérrendezési Munkacsoportnak, és üdvözli a kormányzat bérrendezés iránti elkötelezettségét. Mindazonáltal az orvostársadalom csak azt tekinti valós eredménynek, ha megtörténik a bérek rendezése a tiszta, átlátható, hálapénzmentes, biztonságos egészségügy kialakításának első lépéseként.

A Magyar Orvosi Kamara 2020. 06. 19-én kezdi meg az önként vállalt többletmunka és külső ügyeleti vállalások felmondásának ügyvédi letétbe helyezését. A csatlakozás önkéntes, az orvosok jogi és technikai kérdéseikkel a Kamara elnökségéhez fordulhatnak, a folyamatról pedig a www.mok.hu/tobbletmunka oldalon tájékozódhatnak. Jelenleg az akció első üteme zajlik, a felmondások élesítésére a bértárgyalások és a kormányzati lépések függvényében kerülhet majd sor, ugyanakkor az elnökség bízik abban, hogy a tárgyalások az orvosok számára megfelelő megoldással zárulnak. 

Mit ad nekünk a kamara?

Az alábbiakban pontokba szedve tekintheti meg, hogy mit ad a kamara tagjainak, illetve hogy a tagság milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár

Etikai elbírálás

Etikai elbírálást biztosít (szakmai kérdésekben szakértő orvosokból álló bizottság dönt, így garantálva a tagok számára az orvos szakmai aspektusok megértését és figyelembevételét).

Jogi tanácsadás

Az orvosi munkával kapcsolatos jogi tanácsadást – telefonon vagy telefonon történő előzetes egyeztetés alapján – Dr. Dudás Márta ügyvédasszonynál lehet igénybe venni.

Kedvezmények

Tagjai számára programokat, utazási lehetőségeket biztosít kedvezményesen.

Továbbképzések

A választott és kötelező továbbképzések némelyikére anyagi támogatást biztosít.

Csapatépítés

Tagjai anyagi támogatást igényelhetnek orvosok számára szervezett csapatépítő és közösségi programokra.

Angol nyelvtanfolyam

A budapesti kamara elnöksége a kerületi választókerületi elnökök kezdeményezésére induló csoportos angol nyelvtanfolyamokra 500 Ft/óra/fő támogatást ad a kamarai tagoknak.

Elnökségi tagok

Ismerje meg a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezetének elnökségi tagjait

Elérhetőségek

1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I./2.

+36 (1) 344 4833

bok@bpok.hu

Nyitvatartási rend

Partnereink