A gyógyítás kápolnája

„A  gyógyítás  kápolnája”

A Budai Ciszterci Szent Imre Templomban (Budapest, XI. Villányi út 25.) Dr. Batthyány- Strattman László sebész és szemorvos emlékére, akit a „SZEGÉNYEK ORVOSÁNAK” is neveznek és akit  Szent II. János Pál pápa „BOLDOGGÁ” avatott, liturgikus tér, kápolna készült és került megáldásra.

VAA_6369 copy (1)

Dr. Batthyány-Strattmann László, Dunakilitiben született 1870.október 28-án,  grófi családba. A bécsi Orvosegyetemen tanult, a diploma megszerzése után magánkórházat nyitott Köpcsényben (ma: Kittsee, Ausztria). Először sebész, majd szemorvos szakképesítést szerzett. Hercegi címet örökölve, a trianoni békediktátum után, családjával  Magyarországra, a körmendi kastélyba költözött, amelynek egyik szárnyában szemészeti klinikát rendezett be. A vallásos orvos, szegény betegeit ingyen gyógyította, támogatta, így a „szegények orvosaként” vált ismertté az emberek körében. 59 éves korában húgyhólyagrákot állapítottak meg nála és ebben a betegségben is halt meg Bécsben 1931. január 22-én. A burgenlandi Németújváron(ma: Güssing) temették el, a Batthyány család kriptájába, a ferences kolostorban. Dr. Batthyány- Strattmann László orvost sokan már életében szentként tisztelték, 2003. március 23-án boldoggá avatták és megindultak az eljárások szentté avatásának érdekében. Reménykedjünk benne, hogy  Ferenc pápa, aki a”szegények pápája” kíván lenni, felkarolja „szegények orvosának” ügyét.

Gyakorló orvosként, több évtizede dolgozom,  klinikai onkológus és nőgyógyász képesítéssel rendelkezem, naponta találkozom súlyos beteg emberekkel, korán megtanultam, hogy az orvosi tudásom, tudományom mellett, szükség van a HIT, a transzcencia segítségére is.  A Bibliát olvasva, gyakran találkozunk Jézus gyógyító tevékenységének leírásával, aki sok beteget, betegséget, sokszor gyógyított: vakot, bénát süketet, elmebeteget, megszállottat, sérültet, leprást, vérfolyásos asszonyt, támasztotta fel Lázárt, felsorolni is alig lehet. Jézus, amikor gyógyított, az Evangéliumok szerint a következő szavakat mondta: ”Ne félj, csak higgy és meggyógyulsz!”

A Kápolnával, Oltárképével, Emléktáblájával, liturgikus teret, emlékhelyet, talán majd zarándokhelyet, Kápolnát,  kívántam létrehozni  „Boldog”  Dr. Batthyány-Strattmann Lászlónak, a  „szegények orvosának” és a gyógyulást keresőknek. Azt szeretném, ha ez a Kápolna, ez az oltárkép hozzájárulna, az orvosi munka, a gyógyítók, a gyógyítás nagyobb megbecsüléséhez,  szimbolikusan az „orvoslás, a gyógyítás  oltárra emeléséhez”.

A Dr. Batthyány-Strattmann László Orvos-kör Egyesület tagjaként, alelnökeként, lehetőségem nyílt hogy Oltárképet, Emléktáblát tervezhessek és majdan egy  Liturgikus tér, Kápolna is létrejöhessen, amelynek a Budai Ciszterci Szent Imre Templom, plébánia fogadott be, adott  helyet.  Az Orvos-kör Egyesület tagjai, a hívek, a plébánia, a kerületi Önkormányzat, egyöntetűen támogatta kezdeményezésemet és adományival, mecénásként segítette terveim megvalósulását.  Az Oltárkép (fára festett olajkép, ikonszerű, triptichon), a márvány Emléktábla megtervezésével, az szeretném megfogalmazni, mondani a testi és lelki bajokra gyógyulást, vigasztalást  keresőknek, szenvedőknek: orvoshoz kell fordulni, aki gyógyít, segít, miként azt Batthyány doktor is tette. Imádkozni, hinni kell a gyógyulásban, miként azt Batthyány doktor is tette betegei és betegségében, a maga érdekében is. A gyógyító és a  gyógyulásba vetett hit erejével, megtörténhet a „csoda”, miként Magyarországi Szent Erzsébetnél a „rózsák csodája”,  MEG LEHET GYÓGYULNI!  „A betegek jobbak, bizakodóbbak és kicsit tökéletesebbek lesznek, amikor elmennek, mint amikor jöttek” írta Batthyány doktor a Naplójában.

VAA_6366 copy (1)

Az Oltárképen (amely ANGYAL JÚLIA neves festőművész alkotása)  Batthyány doktor fehér köpenye, a gyermek Jézus fehér ruhája, Szent Erzsébet fehér köténye szimbolizálja a gyógyítás, a hit, a tisztaság egységének fontosságát, hogy van remény a gyógyulásra. Szűz Mária, Szent István királyunk óta Magyarország patrónusa, Szent Erzsébet pedig a legismertebb magyar szent, aki maga is gyógyított, segítette a szegényeket. A gyermek  Jézus kezében levő „országalma” (mint legősibb magyar jelvény), azt fejezi ki, hogy mennyire fontos a magyarság gyógyítása, gyógyulása, és ebben a  hitnek milyen fontos  szerepe van. A márvány Emléktáblán(amely a Budapesti Orvosi Kamara jelentős anyagi támogatásával készülhetett el) Batthyány doktor életútját fogalmaztam meg röviden, hogy minden látogató megtudja ki volt  az orvos, aki oltárképre került, akinek orvosi munkája, a szegények gyógyítása, életútja,  mindenkinek példaképül szolgál. „Hálát adok mindenért a Teremtőnek és megköszönöm, hogy az orvosi pályára hívott…” írta Batthyány doktor.

Az Oltárkép 2013-ban, a boldoggá avatás 10. évfordulójára került felavatásra, 2015-ben az újjáépített Kápolna a Húsvéti Ünnepekre nyílt meg, majd 2016. január 22-én, Batthyány doktor halálának 85. évfordulójára pedig márvány Emléktáblájának felavatása, megáldása történt meg.

Dr. Mikecz Tibor  XVIII. kerület Egészségügyi Szolgálat, klinikai onkológus, nőgyógyász vezető főorvos, Magyar Orvosi Kamara XVIII. kerület Területi Szervezet elnök,                                                                              Dr. Batthyány-Strattmann László Orvos-kör Egyesület alelnök.

Partnereink

Magyar Orvosi Kamara
HáziPatika.com
Euro Discount Club
Oftex
Weborvos.hu
Regöly Alapítvány

Bejelentkezés

A bejelentkezéshez regisztráció szükséges!