A tagdíj mértékét — a Törvény adta keretek között — a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT) javaslata alapján az Országos Küldöttközgyűlés állapítja meg.

  • A kamarai tagdíj mértéke 2013. január 1. és november 30. között havi 1.700 Ft,
  • A kamarai tagdíj mértéke 2013. december 1. és 2014. február 15. között havi 1.700 Ft,
  • A kamarai tagdíj mértéke 2014. február 16-tól kezdődően havi 2.300 Ft, évi 27.600,- Ft.

A tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét és a 63./ pontban meghatározott pótdíj mértékét, a tagdíj fizetésének módját a Tagdíjszabályzat tartalmazza, a Tagdíjszabályzatot a TESZT fogadja el.

Tisztelettel tájékoztatjuk a MOK tagjait, hogy 2013. január 1-től a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 2 300 Ft/hó, 27 600 Ft/év.

A tagdíj a kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő.

A számla száma: CIB 11100104 19008501 37000004

(A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető tag nevét és pecsétszámát!)

A befizetés átutalással, vagy a munkabér munkáltató általi levonásával történhet:

a) havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig;

b) évi két részletben, a tárgyév március 31-éig, illetve szeptember 30-áig;

c) évente egy összegben, a tárgyév március 31. napjáig.

A Magyar Orvosi Kamara illeték beszedési számla adatai a következők:

Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.

Címe: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Belföldről történő utalás esetén

Bankszámla száma: 10702019-02015103-51400006

Devizanem: HUF

Külföldről történő utalás esetén

Nemzetközi bankszámla szám (IBAN): HU35 1070 2019 0201 5103 5140 0006

SWIFT kód: CIBHHUHB

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) 19/B. § (1) bekezdés alapján kamarai hatósági ügynek minősül, így a Ket. szabályai szerint kell eljárni: tagfelvétel, tagság megszüntetés, szünetelés esetén.

A hatósági ügyek illeték kötelesek, melyeket ezentúl nem csak illetékbélyegben, hanem az illetéktörvény 73. §-a szerint banki átutalással is lehet teljesíteni a fenti számlára.

A számla kezelését az országos hivatal végzi és utalja minden nap a beérkezett illetéket a Kincstár megfelelő számlájára.