Orvos a vészhelyzetben – jogszabályi tájékoztatás!

Kedves Kollégák!

A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel a MOK Budapesti Területi Szervezete – segítségül és tájékoztatásul – tagjai számára röviden összefoglalta a vészhelyzetre irányadó hatályos jogszabályok orvosokra vonatkozó rendelkezéseit.

 

Alaptörvény

XXXI. cikk (5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő.

 

  1. évi CLIV törvény az egészségügyről:

232/C. § (1) A katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófaveszély esetén az egészségügyi feladatatok biztosítása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségügyi veszélyhelyzetet hirdethet és

  1. b) egészségügyi dolgozókat rendelhet ki, és

 

 

  1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

  1. § (1) A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

(2) A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:

  1. h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
  2. § (1) A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.

(4) A polgári védelmi kötelezettségek teljesítése csak akkor tagadható meg, ha a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.

  1. § (3) Katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg.
  2. § (1) Aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.
  3. § (2) A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára távolléti díj jár.

(3) Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

41.§ (4) f pontja szerint a járási hivatal gondoskodik a fertőzés
terjedésének, megelőzésének leküzdéséhez szükséges anyagokról, eszközökről.

Tovább>>

Lelki tanácsadás orvosoknak!

Tisztelt Kollégák! Ezekben a nehéz hetekben, hónapokban ismét különösen komoly fizikai és lelki megterhelés vár minden egészségügyi dolgozóra, kamari tagunkra. Mentális egészségünk érdekében a kamara különböző akciókkal szeretne segíteni – ahogy ezt az eszköztára megengedi -, ezért a jövő héttől kamarai szolgáltatásainkat újabb lehetőséggel bővítjük.  Szaktanácsadó, coachok fogadják azoknak a kollégáknak a hívását, akik egyedül vannak, karanténba kényszerülnek vagy nagyon megviseli őket az emberfeletti harc lelki oldala és nem akarják azzal a családjukat, környezetüket tovább terhelni. Kamarai szolgáltatásainkat kiegészítve a +36 30 838 0614 telefonszámon kolléganőnk, Buza Zsófi coach fogadja minden kolléga hívását keddenként 1/2 10 és dél között, péntekenként 16 és 19 óra között. Hétfőn és szerdán 15 és 18 óra között pedig Dr. Vargha Klára coach, mediátor várja a hívásokat a +36 20 933 7594 telefonszámon. A megadott időpontban várják tehát mindazoknak a hívását, akik ezekben a nehéz órákban pár bíztató, megnyugtató szóra vágynak, szeretnék, ha valaki meghallgatná őket.

Tovább>>

Covid-19

Kedves Kollégák!

Nehéz időszak előtt állunk mindannyian, az egészségügyben dolgozók. Mi, a Budapesti Területi Szervezet, aktívan részt kívánunk venni abban a munkában, amely orvosaink és a társadalom védelmét szolgálja, és tájékoztatni kívánjuk kollégáinkat minden olyan információról, ami a járvány elleni küzdelemben segítségükre szolgálhat!
Kiállunk a MOK törékvései mellett, amiért a védelmünkre, segítésünkre hívják fel a kormány figyelmét, azt támogatjuk és küzdünk is érte. A speciális védőfelszerelések elérhetőségét, a tesztek elvégzésének szükségességét továbbra is kérjük!
Addig is olvassátok el az európai járványügyi központ COVID-19 vírusról szóló legfrissebb vizsgálatát: a javasolt eljárást, mely részletezi a vírus viselkedését, terjedését, tüneteit, szűrését, és azt is, hogy kinek és milyen típusú védőfelszerelés ajánlott.

A félelem legnagyobb oka talán az, hogy nem tudjuk miről van szó, mivel is állunk szemben. Éppen ezért ezúton kérünk minden orvoskollégát arra, hogy szánjon egy kis időt az ajánlás átolvasására, hogy a lehető legnagyobb felkészültséggel állhassunk betegeink előtt ezekben a nehéz órákban is.

Dr. Tóth Eszter fül-orr-gégész
MOK-BTSZ alelnök

Tovább>>