Felelősségi szabályok

Amennyiben a háziorvos hivatását társas vállalkozás keretében Bt. tagjaként teljesítette, a Bt. beltagja korlátlanul felelős. Változás, hogy korábban a Bt. nem volt jogi személyiséggel felruházva, ma már a Bt. is jogi személy.

Amennyiben a Bt. átalakul Kft-vé, ez esetben az átalakuló jogi személy megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános jogutódra szállnak át.

Ha egy korlátlanul felelős tag (pl. beltag) az átalakulás következtében korlátozottan felelős taggá válik (kft taggá), a jogutód cég bejegyzésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül – és az átalakulással létrejövő jogi személy más, korlátlanul felelős tagjaival egyetemlegesen – köteles helytállni a jogelőd gazdasági társaság tartozásaiért.

Összefoglalva, a beltag saját vagyonával is korlátlanul felel mindazért, amiért a Bt. felel, míg Kft. esetén a tag saját vagyonával nem felel. Anyagi felelősség szempontjából tehát előnyösebb a Kft. formát választani egészségügyi szolgáltatóként.

Az orvos az egészségügyi szakdolgozóval, vagy munkaviszony keretében, vagy ha vállalkozó, akkor közreműködőként  dolgozik együtt. A szakdolgozó az általa okozott kárért egyrészt, ha munkaviszony áll fenn közöttük a munkatörvénykönyvében foglaltak szerint felel a munkáltató felé, de a harmadik személy felé a munkáltató a felelős, másrészt, ha közreműködőként dolgozik, abban az esetben az a szabály érvényesül, hogy aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ez esetben a kötelezett (pl. orvos) a közreműködővel (pl. vállalkozó nővér) szemben – annak szerződésszegése miatt – mindaddig érvényesítheti jogait, amíg a jogosulttal (pl. beteggel) szemben helytállni tartozik. Vagyis az orvos által megtérített kárt ez esetben követelheti a nővértől főszabály szerint.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérem azt a bok@bpok.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjék.

Partnereink

Magyar Orvosi Kamara
HáziPatika.com
Euro Discount Club
Oftex
Weborvos.hu
Regöly Alapítvány

Bejelentkezés

A bejelentkezéshez regisztráció szükséges!