ÁTMENETI TECHNIKAI HIBA

ÁTMENETI TECHNIKAI PROBLÉMA

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy átmeneti technikai probléma (telefonközpont meghibásodása) miatt munkatársainkat csak elektronikus úton tudják elérni.

 

Etika ügyek: etika@bpok.hu

Nyilvántartás: iroda@bpok.hu

Ügyviteli vezető: bok@bpok.hu

Szíves megértésüket ezúton is köszönjük.

Read more

A 2020. 09. 12-re tervezett BTSZ Küldöttgyűlés halasztása

Tisztelt Budapesti Küldött!

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga Úr!

Tájékoztatom Önöket, hogy a MOK Budapesti Területi Szervezete 2020. szeptember 12. napjára összehívott Küldöttgyűlését, a MOK BTSZ Elnöksége, a járványügyi helyzet romlására tekintettel bizonytalan időre elhalasztja. Az új időpontban, változatlan napirendi pontokkal tartjuk majd meg a küldöttgyűlést.

Vigyázzunk egymásra! 

Mindenkinek jó egészséget kíván a MOK BTSZ Elnöksége.

Megértését köszönve tisztelettel üdvözli Önt

Dr. Albert István

a MOK BTSZ

elnöke

Read more

MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

Tisztelt Budapesti Küldött!

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga Úr!

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 11. §-ban előírtak szerint tisztelettel meghívom a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezetének Küldöttgyűlésére:

2020. szeptember 12-én, szombaton 8.40 órára.

Helye: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Díszterem, 1114 Budapest, Villányi út 27. (Móricz Zsigmond körtértől a Villányi úton kifelé 5 perc, a Feneketlen tóval szemben).

Regisztrálás: 8.00-8.40 óráig.

A MOK Alapszabályának 49. pontja alapján, amennyiben a gyűlés határozatképtelen (azaz nincs jelen a küldöttek több mint 50 %-a), ugyanezen napirenddel a gyűlést ugyanott

2020. szeptember 12-én, szombaton 9.00 órakor

tartjuk meg. Ebben az esetben a határozatképességhez a küldöttek több mint 33 %-ának kell jelen lennie.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti törvény szerint a választott tisztségből eredő kötelezettségnek vétkes megszegése etikai vétség, s ilyennek minősül a távolmaradás, illetve az idő előtti eltávozás.

A küldöttgyűlés napirendje:

 • Elnöki megnyitó.
 • Orvosok az orvosokért díj átadása.
 • A jegyzőkönyv 2 hitelesítőjének megválasztása.
 • A mandátumvizsgáló bizottság 3 tagjának megválasztása.
 • A szavazatszámláló bizottság 3 tagjának megválasztása.

7.) A Budapesti Területi Szervezet belső szabályzatainak elfogadása (a szabályzatokat elektronikus úton küldjük ki).

8.) A Budapesti Területi Szervezet elnökség ügyrendjének jóváhagyása (az ügyrendet elektronikus úton küldjük ki).

9.)  A Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása   (az ügyrendet elektronikus úton küldjük ki).

10.) A Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság két tagjának –                létszámbővítés, Alapszabály 30./a) pont – megválasztása.

 • a jelöltek bemutatkozása 1-1 percben, szabad előadásban.

11.) Elnökségi beszámoló (dr. Albert István elnök – a beszámolót elektronikus úton küldjük ki).

12.) Felügyelő bizottsági beszámoló (dr. Blatniczky László elnök – a beszámoló          mellékelve).

13.) Gazdasági beszámoló a 2019. évről (dr. Lotz Gábor titkár – a beszámoló             mellékelve).

14.)  Pénzügyi terv a 2020. évre (dr. Lotz Gábor titkár – a tervezet mellékelve).

15.)  Etikai bizottsági beszámoló (dr. Erdős Judit III. számú etikai bizottság                   elnöke – a beszámoló mellékelve).

16.)  Egyebek

Önnek, mint a Területi Szervezet Küldöttének joga van a Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság tagjára

 • tagot jelölni a Budapesti Területi Szervezet tagjai közül, a mellékelt jelölőlap kitöltésével;
 • indulni a választáson a fenti tisztségre, amelyről előzetesen a mellékelt elfogadó nyilatkozatot kell tennie.

(Jelölésre csak a megválasztott küldöttek jogosultak, de jelölt bármely tagunk lehet.)

A jelölések és az elfogadó nyilatkozatok területi szervezetünkhöz történő beérkezésének határideje 2020. szeptember 3. 24.00 óra.

A jelölést elfogadó jelöltekről összeállított listát honlapunkon (www.bpok.hu) tesszük közzé, egy héttel a küldöttgyűlés előtt.

Tisztelettel kérem és bízom abban, hogy jelölteket fog állítani és amennyiben Önt jelölik, akkor vállalja a jelölést. Kérem, hogy a jelölési és elfogadási határidőket betartani szíveskedjen.

A határozatképesség érdekében külön kérem az Ön aktív részvételét küldöttgyűlésünkön.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban bármi kérdése van, területi szervezetünk munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére telefonon /344-4833/ illetve e-mail-ben /bok@bpok.hu/.

 

Kelt: Budapesten, 2020. augusztus hó 12. napján.

Tisztelettel:

Dr. Albert István

MOK Budapesti Területi Szervezet

elnöke

Melléklet:

Read more

Új lehetőséggel bővül kamarai szolgáltatásunk sora!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, az összetartozás jegyében, egy új lehetőséggel bővítenénk ki kamarai szolgáltatásainkat, a már működő lelki elsősegély vonalon kívül (http://bpok.hu/2020/03/25/lelki-tanacsadas-orvosoknak/). Azoknak az egyedülálló kollégáknak, akik munkájuk során olyan betegekkel érintkeztek, akik fertőzöttek lehetnek, ezért a kollégánk is karanténba került, avagy más okból kifolyólag nem jut hozzá az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez szeretnénk segíteni! Ehhez várjuk a felajánlásokat, valamint alapítványokkal és civil szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot, köztük a Jobbulást Alapítvánnyal, akikkel együttműködve megpróbáljuk ezeket az igényeket kielégíteni, a rendelkezésünkre álló erőforrásokhoz mérten. Éljenek a lehetőséggel, tartsunk össze a nehéz helyzetekben is! Megújult kamarai szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk majd kamarai tagjainkat a Facebookon és a weboldalunkon.

Read more

Teljeskörű adatfrissítés és nyilatkozattétel

Február óta zajlik a MOK adatfrissítési és nyilatkozattételi kampánya, azonban most, többek közt a Budapesti Területi Szervezet javaslatára, frissítettek rajta. Így a felület ismét nyitva van azoknak is, akik már az elmúlt két hónapban felkeresték, és azoknak is, akik még nem jutottak el odáig, hogy klikkeljenek – hogy teljeskörű adatfrissítést végezhessen a MOK.

A mostani, eseménydús időszakban különösen fontos, hogy a MOK minden tagját elérje közleményeivel, információival, kérdéseivel és felméréseivel.

A MOK adatbázisban tárolt személyi adatok frissítése eddig nehézkes volt (csak a területi szervezetek irodáján keresztül működött), így nem csoda, hogy sokan nem is jelentették be, ha e-mail címük, lakcímük vagy munkahelyük változott.

Erre való tekintettel kérünk minden Tagunkat, látogasson el ide:

https://nyilatkozattetel.mok.hu/

 

Az oldal célja többszörös:

 • frissítheti mindenki a MOK adatbázisban szereplő adatait, úgy mint:
  • e-mail címét
  • lakcímét
  • levelezési címét
  • munkahelyét
 • nyilatkozhat arról, szeretné-e a jövőben is postai úton is megkapni a kéthavi lapot, az Orvosok Lapját,
 • nyilatkozhat arról, mely információs felületen követi a MOK-ot a legintenzívebben,
 • nyilatkozhat arról, be szeretne-e lépni a MOSZ-ba (igennel való szavazás esetén linket kap a megújult, online belépési felülethez)

Kérünk tehát mindenkit, lépjen be, és szavazzon! Szavazatát innentől háromhavonta frissítheti, amennyiben változás áll be elérhetőségében, véleményeiben.

Read more

Dr. Kásler Miklós az egészségügyért felelős miniszterhez nyílt levél

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete (MOK BTSZ) megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatóját azonnali hatállyal felmentette beosztásából dr. Kásler Miklós, az egészségügyért is felelős emberi erőforrások minisztere.

 

Dr. Cserháti Péter, aki a MOK BTSZ tagja, megkérdőjelezhetetlen szakmai érdemeket szerzett az OORI európai szinten is élenjáró intézménnyé fejlesztésében. Továbbá az Egészséges Budapest Programot (EBP) vezető miniszteri biztosként a különféle érdekeket koncepcionálisan egységes tervvé összefogva kiválóan irányította Budapest és a központi régió egészségügyi ellátásának fejlesztését. Korábban szakmai ismereteit helyettes államtitkárként a második Orbán kormány is igényelte.

 

Érthetetlen számunkra dr. Cserháti Péter azonnali leváltása, mely a budapesti székhelyű, de országos hatáskörrel felruházott OORI kollektívájának erőteljes tiltakozását váltotta ki, és félő, hogy az intézmény működését is megzavarhatja. A minisztérium közleménye a leváltás indokaként a COVID-19 járvány elleni felkészülés akadályozására alkalmas hiányosságokról tesz említést, melyet az intézet kollektívája következetesen cáfolt. Felmerült az is, hogy pusztán azért történt dr. Cserháti Péter eltávolítása, mert szakmai szempontból védte a rehabilitáció alatt álló betegek érdekeit. Járványügyi szempontból indokolt lehet minél több ágy felszabadítása, de az OORI betegeinek hazabocsájtása egy akár több hónapos rehabilitáció közben egyenlő lenne a tartós egészségkárosodásuk konzerválásával, így érthető, ha ezen orvosi etikai szempontból erősen megkérdőjelezhető döntés ellen dr. Cserháti Péter felemelte a szavát, melyben a MOK BTSZ maximálisan támogatja.

 

Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy a veszélyhelyzet rendkívüli intézkedéseket igényel, azonban visszautasítjuk azt a dr. Cserháti Pétert illetően közzétett véleményt, hogy a betegek biztonságát, az életükért való küzdelem eredményességét veszélyeztette volna. Dr. Cserháti Péter egész életében, szakmai munkásságában a betegek biztonságáért és életükért folytatott küzdelem részese volt és remélhetőleg lesz is. Ha és amennyiben egy felsőbb döntéssel bármi okból nem értett egyet, megérdemelte volna, hogy kifejthesse szakmai álláspontját, meghallgattassék javaslata, és még ha a döntéshozók nem is tudnak véleményével azonosulni, ne nyilvánosan – mintegy statáriálisan – kerüljön egzisztenciális megsemmisítésre.

Őszintén sajnáljuk, hogy dr. Cserháti Péter felmentése nem az eddigi munkáját, szakmai felkészültségét és orvosi elhivatottságát méltatva történt, hanem a szakmai kamara tagjaiban is visszatetszést kiváltó módon jártak el vele szemben. Ezzel együtt örömmel és megnyugvással vettük tudomásul, hogy dr. Cserháti Péter szakmai tapasztalatait más intézmények, így pl. a Semmelweis Egyetem a továbbiakban is igénylik.

 

Minthogy a leváltást indokló minisztériumi közlemény állításai ellen az OORI kollektívája kifejezett tiltakozását fejezte ki, azokat valótlanságként interpretálva, ráadásul dr. Cserháti Péter leváltása az adott feladatokra kiszabott határidő lejárta előtt történt, így a MOK BTSZ várja, hogy a fenntartó elfogadható és tételes magyarázatot adjon az intézmény kollektívája által megfogalmazott cáfolatra. Felmerül ugyanis, hogy a közfelháborodást kiváltott intézkedés arányban áll-e az elérni kívánt céllal, kellően megalapozott tényekre alapul-e, és az intézkedés elérte-e a kívánt célt?

Amennyiben pedig a felmentés indokai valóban nem voltak megalapozottak, akkor kérjük, hogy ne csak az OORI betegeit, de annak leváltott főigazgatóját is rehabilitálják.

Read more

A 24 márkaszervizt működtető óbudai Duna Autó Zrt. felajánlása

A vállalat az egészségügyi dolgozók hatalmas erőfeszítésének elismeréseképp 2020-ban jelképes, 2020 Ft munkaóradíjért szervizeli orvosok és egészségügyi szakdolgozók járműveit, hozzájárulva ezzel a biztonságos közlekedésükhöz és autójuk megfelelő állapotának megőrzéséhez a kialakult járványügyi helyzetben.

Bővebb információkat és a bejelentkezéshez szükséges űrlapot itt találják: https://bit.ly/2yfM5R6

 

Read more

Lelki tanácsadás orvosoknak!

Tisztelt Kollégák! Ezekben a nehéz hetekben, hónapokban ismét különösen komoly fizikai és lelki megterhelés vár minden egészségügyi dolgozóra, kamari tagunkra. Mentális egészségünk érdekében a kamara különböző akciókkal szeretne segíteni – ahogy ezt az eszköztára megengedi -, ezért a jövő héttől kamarai szolgáltatásainkat újabb lehetőséggel bővítjük.  Szaktanácsadó, coachok fogadják azoknak a kollégáknak a hívását, akik egyedül vannak, karanténba kényszerülnek vagy nagyon megviseli őket az emberfeletti harc lelki oldala és nem akarják azzal a családjukat, környezetüket tovább terhelni. Kamarai szolgáltatásainkat kiegészítve a +36 30 838 0614 telefonszámon kolléganőnk, Buza Zsófi coach fogadja minden kolléga hívását keddenként 1/2 10 és dél között, péntekenként 16 és 19 óra között. Hétfőn és szerdán 15 és 18 óra között pedig Dr. Vargha Klára coach, mediátor várja a hívásokat a +36 20 933 7594 telefonszámon. A megadott időpontban várják tehát mindazoknak a hívását, akik ezekben a nehéz órákban pár bíztató, megnyugtató szóra vágynak, szeretnék, ha valaki meghallgatná őket.

Read more

Csatlakozzunk minél többen a MOSZ-hoz, a Magyar Orvosok Szakszervezetéhez!

Kedves Kollégák!

A MOK vezetése a Magyar Orvosok Szakszervezétének frissítését tűzte ki feladatául azzal a céllal, hogy a kamarai tagok végre valóban részt vállalhassanak az őket személyesen is érintő kérdések megvitatásában, a szakmai érdekképviseletben, képviselhessék magukat és a kollégákat a mindenkit érintő bértárgyalásokon. Levelükben, amelyet szeretnének minél több kamarai taghoz eljuttatni, így fogalmaztak:

“Kedves Magyar Orvosi Kamarai Tagok!

2019 novemberében segítségetekkel elindítottuk a Kamara megújítását. Célunk volt, hogy valóban a tagság Kamarája lehessen a MOK, és egy olyan szervezetté váljon, ami aktívan tesz is valamit az ágazat rendbetételéért. Bár ez utóbbi sokrétű, talán az egyik legjobban vágyott eleme a minél hamarabbi, érdemi bérrendezés, ez a tisztességes egészségügy szükséges, bár önmagában nem elégséges feltétele.

A magyar jog szerint azonban, bármennyire is szeretnénk, jelenleg valamire nincs magától értetődő jogunk: nem ülhetünk ott a mindenkori politikai erők és ágazati képviselők között az egészségügyi bértárgyalásokon. Erre ugyanis csak az ágazat úgynevezett reprezentatív szakszervezetének van lehetősége, jelenleg azonban nincs olyan orvosi szakszervezet, ami elérné a reprezentativitási létszámküszöböt. Így jelenleg, bár kidolgoztunk egy alapos és korrekt bértábla javaslatot, nincs ki elvigye azt a döntéshozók elé…

…Kérjük tehát, szánjatok rá 5 percet, töltsétek ki a MOSZ-hoz való csatlakozási nyilatkozatot, hogy bebizonyítsuk, az orvostársadalom ki tud állni az érdekeiért.

http://www.moszhonlap.hu/content.php?cid=cont_4b62fc3c4541d1.04211320

Kinyomtatva, kitöltve, aláírva, scannelve

 • be lehet küldeni e-mailben:  mosz@mok.hu
 • vagy fel lehet adni postán: Magyar Orvosok Szakszervezete

1068 Budapest, Szondi u. 100.

Amikor megkapjátok a visszaigazolást a felvételről, akkor kell befizetni a tagdíjat.

A tagdíj fizetése történhet:

 • a MOSZ 11100104-18180169-36000001 tagdíjszámlájára bankon keresztül utalással
 • a munkáltatót megbízva a havi bérből történő utalással (ehhez szükséges MÁK techikai szám: 86790)

A banki utalásnál az átutalási közleménybe írjátok be a befizető nevét és pecsétszámát az azonosításhoz.

A bérlevonáshoz szükséges meghatalmazás a Dokumentumok menüpont alatt érhető el.

A tagdíj mértéke: 300 Ft/hó, 3600 Ft/év”

A MOK által indítványozott cél, amely szerint jogunk és lehetőségünk nyílna képviselni véleményünket, alakítani a saját, a kollégáink, az egészségügyben dolgozók és ezzel az egész társadalom sorsát, nagyon fontos és hiánypótló! Az orvostársadalomnak meg kell mutatnia, hogy a célok és az egészségügy helyzetének orvoslása érdekében képes cselekedni, áldozatot hozni (ha még oly csekély is az a 3600 forint évente, tudjuk jól, hogy a sok egyéb teher mellett minden forintnak meg lenne a maga helye), egységbe kovácsolódni és végre saját érdekeit is képviselni, érvényesíteni.

Csatlakozzunk a kezdeményezéshez minél többen, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, hogy egy asztalhoz ülhessünk végre azokkal, akik rólunk, helyettünk is döntenek!

Csatlakozzunk a MOSZ-hoz!

Dr. Albert István

MOK BTSZ Elnöke

A MOK által benyújtott bértábla javaslat itt olvasható:

https://mok.hu/hirek/mokhirek/a-magyar-orvosi-kamara-javaslata-a-kozfinanszirozott-ellatasban-dolgozo-orvosok-javadalmazasara

Read more

Közlemény a MOK BTSZ tagjai részére

A MOK Országos Felügyelő Bizottsága által 2019. év október hónapban kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárást, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult  egészségügyért felelős miniszter lezárta.

A MOK BTSZ 2019. október 5-i napján megtartott Küldöttgyűlése, ezen belül a tisztújító választói gyűlésének sem eredményessége, sem érvényessége nem került megkérdőjelezésre, a megválasztott tisztségviselők és ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai legálisan töltik be tisztségeiket.

Budapest, 2020. február 27.

Dr. Albert István sk.

a MOK BTSZ elnöke

 

Read more

Örömünnep a IV. Budapesti Orvosbálon

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete immáron negyedik alkalommal rendezte meg, az Europa Congress Centerben, február 15-én, a Budapesti Orvosbált.
A régi hagyományokat felidéző bált az “első bálozók” táncával és a Bólyai Vonósnégyes produkciójával nyitották meg, majd nagy beszélgetések, táncos, vidám pillanatok, kulináris élvezetek, igazi koncert élmény kísérte az egész estét.
 
A MOK nemrég megválasztott elnöke, Dr. Kincses Gyula és a Budapesti Területi Szervezet elnöke, Dr. Albert István megnyitója után a zenéé és a táncé lett a főszerep.
Az “első bálozók” tánca – annak ellenére, hogy a kezdetben még lelkes és a program foglalási számát betöltő párok egy része sajnos az utolsó pillanatban visszalépett, s a helyüket már nem vehették át a később csatlakozni vágyó táncosok – , felemelő élményt jelentett a résztvevőknek és a közösségnek egyaránt, míg Tóth Vera igazi zenei csemegével szórakoztatta az egybegyűlt kollégákat. Felejthetetlen hangja és a dallamok sokáig elkísérik majd a bálozókat.
Persze a gasztronómiai élmény is garantálva volt, a különleges fogások egymást követték, sőt remek intermezzói voltak a baráti beszélgetéseknek.
Az orvosbál megjelent vendégei, ahogy az életben, a hétköznapokban is, mindig segíteni akarnak, így idén sem maradhatott el a jótékonysági tombola, ahol több mint 600 000 Ft-ot gyűjtöttek össze Melletted a Helyem Egyesület számára. Az adományt – az egyesület céljainak megfelelően – egy szülő-támogató mobil applikáció fejlesztésére fordítják majd.
A közös ünneplést, és a programok sorát korhű kaszinóval és egy nem mindennapi „műalkotással” színesítették, az estét pedig, a korábbi évekhez hasonlóan, a Medicolor orvoszenekar koncertje zárta.
A tavasz köszöntő forgatag idén is remek szórakozási lehetőséget biztosított a szakma megjelent tagjai számára, hatalmas sikerrel zárták az estét a szervezők, hiszen az egybegyültek többsége jövőre is szívesen jegyet vált majd az akkor már ötödik születésnapját ünneplő Budapesti Orvosbálra.
Jövőre, Veletek, Ugyanígy!
Read more

Rövid összefoglaló az Orvosklub legutóbbi üléséről

Az Orvosklub vendége volt a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

A Budapest XII. kerületében dolgozó orvosok klubja havi rendszerességgel tartja összejöveteleit. Az Orvosklub újévi első rendezvénye 2020. január 25-én volt A zsúfolásig megtelt előadóteremben a „Classicus kvartett” nevet viselő vonósnégyes hangversenyének meghallgatásával köszöntöttük az Újévet.

Ezt követően a Magyar Orvosi Kamara elnöke Dr. Kincses Gyula adott tájékoztatást a megújuló Kamara szerepéről, a vezetőség céljairól, programjáról, ezek megvalósításáról. Az új vezetés célul tűzte ki a transparens, betegbiztonságot garantáló, hálapénzmentes egészségügy megvalósítását. Olyan kamara megteremtését, mely a minőségi, hálapénzmentes gyógyítás feltételeinek kialakítására helyezi a hangsúlyt, valós jogosítványokkal rendelkezik, a szakmai jogszabályok kialakításában érdemi szerepet játszik, a tagság véleménye alapján fogalmazza meg követeléseit, és arra törekszik, hogy a megújulás a tagság igénye szerint történjen.

Hangsúlyozta, szükséges, hogy a kamara a szakmapolitika megkerülhetetlen szereplője, motorja és irányítója legyen. Alapvető cél a betegbiztonságot, az egészségügyi dolgozók tisztes megélhetését, a munkakörülmények javulását garantáló ellátó rendszer és finanszírozás megteremtése.

A Kamara vezetése hangsúlyozza, hogy a bértárgyalás, a béremelés minden megoldás előfeltétele, így a szakma társadalmi megbecsülésének, ezzel egyidejűleg a hálapénz megszüntetésének is. A Kamara elnöke bemutatta a vezetőség által javasolt bértáblát.

Néhány mondat hangzott el arról is, hogy a Kamara az etikai munkában elsődleges feladatnak tekinti az orvoskar becsületének védelmét, és az orvostársadalom iránti közbizalom megteremtését, megerősítését.  A kitűzött célok megvalósítása érdekében a Kamara vezetősége széleskörű kapcsolatfelvételt kezdett a döntéshozókkal, a szakmai szervezetekkel, a betegszervezetekkel és az egészségügy más szereplőivel. Hangsúlyozta, hogy a Kamara működésének politikamentesnek kell lenni.

A Kamara elnökének tájékoztatóját követően a hallgatóság részéről több kérdés, hozzászólás fogalmazódott meg. Felmerült az orvos elvándorlás korlátozásának kérdése, a pálya kezdetén lévő orvosok, valamint a nyugdíjas orvosok helyzetének javítása, a magán és a közellátás szerepe az egészségügyben, az orvosi díjtételek és a súlyszámok karbantartásának szükségessége, az ellátó intézmények felszereltségének, belső felépítettségének, az ellátáshoz szükséges feltételeknek ellenőrzése, a hiányosságok feltárása. A hozzászólók az Egészséges Budapest Program végrehajtásának jelenlegi állapotáról információt kértek. Kérdésként hangzott el, hogy jelen korunkban a tudomány haladásával a mesterséges intelligencia miként és milyen ütemben épül be nálunk az egészségügyi ellátórendszerbe?

A beszélgetés folytatására a klub foglalkozásunk egy további időpontjában kerül sor.

Az elhangzott tájékoztatás, úgy, mint az Orvosklub egyéb előadásai is a www.orvosklub.com webhelyen olvasható.

Dr. Sepp Csaba

MOK BTSZ

választókerület elnöke

Read more

Elhunyt Dr. Nemes Attila professor emeritus, a MOK Budapesti Területi Szervezetének korábbi elnöke

Nemes Attila professzor emeritus, a Semmelweis Egyetem korábbi általános rektor-helyettese, az Ér- és Szívsebészeti Klinika korábbi igazgatója, az érsebész szakma egyik „nagy öregje”,  a MOK Budapesti Területi Szervezetének korábbi elnöke röviddel 81. születésnapját követően, hosszú, méltósággal viselt szenvedés után, 2019. december 27-én visszaadta lelkét a Teremtőjének.

1938-ban született, a József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd 1963-ban kitüntetéssel szerezett diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen.

1957-ben medikusként lépte át először az egyetem kapuját és már harmadévesként a városmajori klinikán externált. 1963-ban a legendás sebész professzor, Kudász József vezette IV. Sebészeti Klinikán indult el az érsebészet felé vezető úton. Olyan mesterek keze alatt szerezte meg elméleti és klinikai tudását, mint Soltész Lajos, vagy Szabó Zoltán professzorok. Ahhoz a nagy generációhoz tartozott, akik ott lehettek az érsebészet, a szívsebészet és a mellkassebészet születésénél. 1968-ban sebészetből, 1970-ben tüdősebészetből és 1980-ban érsebészetből szerzett szakvizsgát. 1972-ben az orvostudományok kandidátusa, 1988-ban az orvostudományok doktora tudományos minősítést szerezte meg. Az egyetemi ranglétra összes fokát végigjárta. 1992-ben kapott tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést az Ér- és Szívsebészeti Klinika élére. Nevéhez fűződik az OEP által finanszírozott stentgraft program beindítása, a Homograft Bank kialakítása, az intervenciós radiológia korszerű műveléséhez szükséges eszközpark megújítása, valamint az invazív kardiológia egyik hazai fellegvárának, a Cardiovaszkuláris Centrumnak a felépítése is. A budapesti infarktus ügyelet megszervezésében is aktívan részt vett.

1976-77-ben Skandináviában volt tanulmányúton. 1970-ben alapfokú orosz nyelvvizsgát, majd középfokú angol nyelvvizsgát szerzett.

319 közleménye jelent meg, köztük 13 könyv és 36 könyvrészlet. 7 könyvet szerkesztett, 7-nek az ábráit is ő készítette.

Szakmapolitikai és közéleti tevékenysége is páratlan. Az általa betöltött funkciók felsorolása lehetetlen, így itt a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat említjük meg. Az Országos Érsebészeti Intézet igazgatója, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke, a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja, a Budapesti Orvosi Kamara elnöke, a MOTESZ elnöke, az Érsebészeti Szakmai Grémium elnöke, a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja, az Egészségügyi Minisztérium Szakképzési és Továbbképzési Tanácsának tagja, az Érsebészeti Vizsgabizottság elnöke volt. 2018-tól részt vett a Professzorok Semmelweis Kollégiumának munkájában.2006-2007. között a BOK elnöke, 2007-2010. között alelnöke. A kamarát elnökként is a rá jellemző maximalizmussal, odaadással vezette, mindig törekedett arra, hogy kollégáinak, a BOK tagjainak érdekei az akkori nehéz időszakban se sérüljenek. Mindig az egységet, az összetartozást képviselte. Tevékenységét a kamara  Hippokratész Emlékéremmel ismerte el.

Nemes Attila professzor úr élete végéig, amíg betegsége megengedte tagja volt az Orvosokért Alapítvány kuratóriumának, ahol szintén megmutatkozott emberi nagysága, az, ahogy a fiatal, valamint a rászoruló idős, beteg kollégák megsegítéséért tevékenykedett.

Munkásságát több állami és szakmai elismeréssel jutalmazták:

– 1963. Felsőoktatási Érdemérem

– 1979. Kiváló Oktató

– 1996. Kitasato Emlékérem

– 1997. Soltész Lajos Emlékérem

– 1998. Magyar Érdemrend Középkereszt

– 2000. Balassa János Emlékérem

– 2001. Semmelweis Emlékérem

– 2002. MOTESZ Díj

– 2003. Batthyány-Strattmann László Díj

– 2005. Markusovszky Lajos Díj

– 2005. Műegyetem 1782. Érem

– 2005. XII. kerület első Díszpolgára

– 2010. Hippokratész Emlékérem

– 2014. Magyar Érdemrend Középkereszt a Csillaggal.

Köszönjük Nemes Attila Professzor Úrnak, hogy munkásságával, életével példát mutatott kollégái számára.

Az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjék békében!

MOK BTSZ

elnöksége

Read more

Családi nap a BOK Mikulással!

Nagy sikerrel zárult a BOK Mikulás-napi rendezvény, a lelkes és ügyes gyerekek felkutatták és meg is lelték a BOK Mikulást. A Marczibányi téren, a sportközpont remek szórakozási és sportolási lehetőséget kínált a budapesti orvosoknak és családtagjaiknak, a kicsiket maga a BOK Mikulás, a nagyokat foci és korcsolyázás várta. Hasonlóan az elmúlt évekhez, nagy sikerrel zárult a hagyományos foci bajnokság, ahol ezúttal is a jókedv volt a főnyeremény, valamint a Vándor Kupa, amelyet idén is a győztes csapat vihetett haza! Az ünnepek a családdal és a közös élményekkel válhatnak teljessé!

Read more

Meghívó kibővített elnökségi ülésre

Tisztelt Országos Küldött Kolléga!

Mint korábbi levelemben is írtam, a MOK Budapesti Területi Szervezet elnöksége 2019. november 25-én kihelyezett elnökségi ülést tart, melyen lehetőség nyílik a MOK tisztújító küldöttközgyűlésére történő felkészülésre, közös álláspont kialakítására, valamint küldötteink megismerésére is. Az összejövetel nyilvános, azon bármelyik budapesti kamarai tag részt vehet.

 

Az összejövetel helyszíne: Szent Margit Gimnázium, Díszterem

1114 Budapest, Villányi út 5-7.

 

Időpont: 2019. november 25. (hétfő)

                  18.00-tól 21.00-ig

Budapest, 2019. november 11.

Tisztelettel

MOK Budapesti Területi Szervezet elnöksége

nevében

Dr. Albert István elnök

Read more

Jelentkezés báli nyitótáncra

Kedves Kollégák, kedves leendő bálozók!

Már szinte hagyományként 2020-ban is megrendezésre kerül a 4. budapesti orvosbál. Ebben az évben szeretnénk a hagyományos bálok hangulatát felidézni, ezért szeretnék az eseményt egy hagyományos nyitótánccal megnyitni.
Korábban többen jelezték, hogy részt vennének egy orvosok által bemutatott produkcióban.
Ezennel várjuk azon kollégák jelentkezését, akik szeretnének részt venni a műsorban és egyúttal hajlandók egy koreográfus tánctanár által tartott, kellemes hangulatú tanfolyamon részt venni. A tánctanár és a betanulás költségeit a MOK BTSZ biztosítja. A tanfolyam megfelelő létszám esetén indulhat csak el!
A téma és hangulat: Barokk bál
Jelentkezési határidő: 2019. november 30.
Jelentkezési cím: bok@bpok.hu
Köszönettel:
Dr. Albert István
elnök
Read more

E-személyi

Tájékoztató e-személyi/e-aláírás lejáratáról

Felhívjuk a kollégák figyelmét arra, hogy aki az EESZT használatára alkalmas új e-személyi igazolványához elektronikus aláírást igényelt, annak érvényessége évente lejár. Aki az e-aláírási tanúsítványt 60 napon belül nem hosszabbítja meg, vagy azt személyesen nem vonja vissza, annak az e-aláírás tanúsítványa végleg megszűnik. Azonban visszajelzéseket kaptunk arról, hogy bár az e-aláírás nem szükséges az EESZT használatához, ennek lejártával e-személyi igazolvány EESZT használatához szükséges e-funkciója blokkolódik, mely a kormányzati ügyfél tájékoztató szerint rendszer szintű problémára utalhat. Azonban maga a személyi igazolvány, mint azonosításra alkalmas dokumentum nem szűnik meg.
Az e-aláírás lejáratáról minden kollégát emailben értesítenek, amennyiben az igénylésnél email címet megadott.
További információ a kormányablakokban, a 06-1-920-1050 (ÁEEK-EESZT információs portál) vagy a 1818-as telefonszámon kapható, illetve az alábbi rendeletben:   39/2016 EMMI rendelet 8. és 9. paragrafus. és jogszabályban: 2015/222. jogszabály 35. paragrafus 16. bekezdés olvasható.
Kérünk minden kollégát, akinél az EESZT-be való belépés blokkolódik, jelezze irodánkban, így ha valóban rendszerszintű problémáról van szó, akkor a kamarának lehetősége legyen a megfelelő irányító szerv felé az ügyben vizsgálatot indítania.
Read more

Vándorkupa-Kispályás Labdarúgó Bajnokság

A Budapesti Területi Szervezete által létrehívott hagyományos Vándorkupa-Kispályás Labdarúgó Bajnokság csapatai 2019. szeptember 28-án mérhették össze tudásukat a XI. kerületi Szent Imre Gimnázium pályáján. A tornára ebben az évben összesen 6 csapat nevezett, a csapat tagjai pedig a budapesti kórházakban (Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Szent Margit Kórház, Semmelweis Egyetem, Uzsoki utcai Kórház) dolgozó orvosok lettek, akik most is elhozták családtagjaikat a rendezvényre. A meccseket hivatásos bíró vezette, mindenki remekül érezte magát, a bajnokság végén pedig egy közösen elfogyasztott pörkölttel ünnepeltük a sportos napot.
Az idei bajnokság végeredménye:

 1. Benke FC
 2. Lecsó
 3. Szent Margit Kórház
 4. Mindig az aranyért
 5. BOK I.
 6. BOK II.
Read more

Novemberi és Decemberi műsorok

Kedves Partnerünk!

Honecz István vagyok, az Operettszínház szervezője.

Nagy örömmel szeretném bemutatni színházunk novemberi és decemberi műsorait melyek számos rendkívül izgalmas előadást hoznak el Önöknek és biztosítanak tökéletes karácsonyi ajándékot is;

Ezen műsorok előadásaira A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYEN, szeptember 21-én, szombaton 10 órakor kezdjük meg a jegyértékesítést.

·         Novemberben a Párizsi randevú- Volt egyszer egy Moulin Rouge előadás lesz az első újdonság, amely számos alkalommal elkápráztatja minden érzékünket;

„Terített asztalok, látványos, színes show- elemek, artistaprodukciók, vérpezsdítő táncok, fantasztikus slágerek – a 2019-es téli szezon igazi szenzációja! Volt egyszer egy Moulin Rouge – az eredeti, Párizsban. Itt játszódik a Budapesti Operettszínház új produkciója, amely természetesen az őt megillető helyen, a Kálmán Imre Teátrumban, vagyis a hajdani pesti Moulin Rouge-ban kap helyet. A rendszerváltás előtti, szürke szocialista nyolcvanas évekből a nézőket a fény városába repítő régi szerelem története keveredik majd a mulatók csillogó, szabad világával. Előadásunk a gasztronómia és a minőségi szórakoztatás találkozása az igazi francia életérzés jegyében, ahol a nézők akár mesterszakácsok négyfogásos, pazar vacsoráját élvezhetik, miközben a párizsi Moulin Rouge világhírű cirkuszművészei teszik felejthetetlenné az estét.”

cid:image008.jpg@01D56E38.FB5EB6D0

November 22.-én kerül bemutatásra mindenki nagy kedvence, a János Vitéz.  Sokunk meseszép gyerekkori emlékei Bozsik Yvett  rendezésében elevenednek meg színpadunkon.

·         Decemberben a Diótörő  balett a Magyar Táncművészeti Egyetemmel együttműködésben, Harangozó Gyula koreografálásával varázsolja el a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Szintén műsorra került az egyik legnépszerűbb karácsonyi előadásunk az Isten pénze is.

Az újdonságokon kívül megtekinthetők lesznek további nagy sikerű előadásaink is, mint pl. a Rebecca, Csárdáskirálynő, Chicagoi hercegnő.

A teljes műsorokat levelem csatolmányaként találja meg.

Foglalással és bármilyen további kérdéssel kapcsolatban kérem, hogy keressenek elérhetőségeim valamelyikén.

Szeretettel várjuk Önöket színházunkban.

Csatolmányok:

Read more

BOK Mikulás

Idén is megérkezett a BOK Mikulás

Volt, aki a Mikulást, volt aki a focit, volt aki a győzelmet, volt aki a csapatjátékot, volt aki csupán az együttlétet várta ettől a naptól, amikor is a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete megrendezte hagyományos Mikulás napi családi- és sportnapját. Több mint 50 kisgyerek várta izgatottan, hogy megérkezzen a “BOK Mikulás”, aki ebben az évben is elvarázsolta a kicsiket, szüleiket és nagyszüleiket. Kézműves-foglalkozás, közös játék, izgalmas mesék és kalandok, dalok várták a legkisebbeket, míg a kicsit nagyobbak csatlakozhattak az orvosi kamara éves focibajnokságához. Télünnep lévén a korcsolyázás sem maradhatott ki a családi vasárnapból, amelyet egy közös ebéddel tettek még hangulatosabbá a szervezők, az orvosi kamara budapesti szervezete. Az egész napos program arra is alkalmat szolgáltatott, hogy a budapesti kollégák egy önfeledt, vidám napot tölthessenek együtt – közösen lezárva ezt az egészségügy számára is izgalmakkal és nehézségekkel teli évet. Azok, akik láthatták a kisgyermekek arcát, ahogyan várták a “BOK Mikulást”, a csodát, most ajándékként vihették haza azt a reményteljes ígéretet, amelyért ők nap nap után küzdenek a kórházakban, a rendelőkben, az egészségügyi intézményekben. Ezek az együtt töltött órák, a közös sport, a játék, a nagy beszélgetések, a gyerekek öröme és nevetése tette ünnepivé, családivá és családiassá ezt a napot. A nagy sikerre való tekintettel, jövőre is várnak szeretettel mindenkit a budapesti kamara családjából!

Read more

Megalakult a Hegyvidéki Orvosklub

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezetének XII. választókerületéhez tartozó egészségügyi intézményekben és az alapellátásban közel 1300 orvos dolgozik. Többek részéről merült fel az az igény, hogy legyen egy hely, ahol a kolléganők és kollégák munkaidőn kívül találkozhatnak, kötetlenül beszélgethetnek, megoszthatják egymással gondolataikat. Szakmai és nem csak közvetlenül a szakmával kapcsolatos beszélgetések, interaktív fórumok is azt a célt szolgálják, hogy a kerületben dolgozó orvosok egymást jobban megismerjék, gondolataikat kicseréljék.

Ennek az igénynek a kielégítésére hoztuk létre az Orvosklubot a Hegyvidéki Önkormányzat és a MOK BTSZ támogatásával. Célunk az, hogy a rendszeres klubrendezvényeinken a kapcsolattartás lehetősége mellett szakmai programok is legyenek, meghívott vendégeink rövid, interaktív előadásaival.

A Klub ünnepélyes megnyitójára 2019. január 26- án került sor a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. A Klub megnyitóján a felkért előadók sok érdekes, fontos és hasznos információval ajándékozták meg a hallgatóságot. A szakmai programot követő állófogadáson a résztvevők az előadókkal és egymással is elbeszélgettek.

Az előadások anyagát ezúton tesszük közzé (az előadók hozzájárulásával).

2019. február 6.
Dr. Sepp Csaba
MOK BTSZ
XII. vk. elnök

Read more

Újratervezés csoport kontra MOK

Öntsünk tiszta vizet a pohárba

Gondolatok az Újratervezés csoport programhirdetése kapcsán

Kampány van. A Magyar Orvosi Kamara küldött állítási folyamata rövidesen kezdetét veszi, egyidejűleg és természetszerűen a választási kampány is beindult. Ez így van rendjén. A tagság aktivitása – melyet sok esetben hiányolunk – növekedni látszik, ötleteket és javaslatokat, építő kritikákat kapunk. Mindezt szívesen és örömmel fogadjuk. Közös érdekünk köztestületünk folyamatos építése, fejlesztése. A jobbító szándék azonban kevés. Aki érdemben és hitelesen kíván cselekedni, annak ismernie kell a kamarát, annak működését, a róla szóló törvényt, nem különben pedig az elmúlt két évtized dokumentumait, törekvéseit és nem utolsó sorban elért eredményeit.

Ezeket hiányoljuk a magát Újratervezés orvoscsoportnak nevező formáció legújabb, programalkotó megnyilvánulásából. Továbbá a Magyar Orvosi Kamara mindenkor következetesen ügyelt politikai függetlenségére, távol tartotta magát minden pártpolitikai befolyásolási kísérlettől, és ezen a gyakorlatán a jövőben sem kíván változtatni. Ezért a teljesség és a tisztánlátás érdekében a következőket kívánja nyilvánosan leszögezni:

1. Nem szerencsés, ha független köztestület programját olyan személy is jegyzi, aki aktív pártpolitikus, állami vezető szerepében ugyanazon köztestület meggyengítésén, sőt megszüntetésén munkálkodott, ma pedig számon kérően kritizál, ráadásul az egészségügy elüzletiesítését is minden erejével szorgalmazta, szemben a MOK szolidaritás elven nyugvó, mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető közfinanszírozott egészségügy megvédéséért, annak fennmaradásáért folytatott küzdelmével. (Mint köztudott, e nemzetstratégiai ügyben a Kamara győzött.)

2. Célszerű ismerni egy programalkotás és kampány során az alapvetéseket, így például azt, hogy egy választási ciklus nem 5, hanem 4 esztendős.

3. Nem „a következő 5 esztendő során” de sokkal hamarabb, legkésőbb 2022. január 1-ig kell elérni a csoport által felvetett nagyságrendű szakorvosi illetményt! Erről napjainkban folyamatos és intenzív tárgyalásokat folytat a Magyar Orvosi Kamara az illetékes kormányzati szervekkel.

4. Ugyancsak késedelmesnek ítéljük a hálapénz kivezetésére kitűzött 5 évet. Mai tárgyalásaink arról szólnak, hogy – a szakorvosi jövedelem jelentős javulásával egyidejűleg – erről sokkal hamarabb, de legkésőbb az előző pontban jelzett határidőig szülessen megállapodás. (Javaslatokat erre nem a jövőben kell benyújtani! Ezt ugyanis már sokszor és sokkal korábban megtettük!) Alig értelmezhető egyébként a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének hálapénzzel kapcsolatos kritikája is, az ugyanis semmilyen „kiskaput” nem tartalmaz e tekintetben.

5. Az iparűzési adó eltörléséért, a kereskedelmi kamarai hozzájárulási kötelezettség megszüntetéséért fellépni a MOK évtizedes múltra visszatekintő folytonos feladata, melyet kitartóan végez, annak sikeressége azonban kizárólag a döntéshozók elhatározásán múlott, illetve múlik.

6. Nyugdíj mellett munkát vállaló kollégáink, munkatársaink érdekében már sokkal korábban léptünk, 8 pontos érvrendszerünk hónapokkal korábban benyújtásra került, s ez napjaink egyik legfontosabb tárgyalási pontja. (A tárgyalások havonta több ülésben zajlanak.)

7. Kénytelenek vagyunk ezúton is határozottan visszautasítani a megfogalmazott célkitűzések között megbúvó gyanúsítást a köztestületi gazdálkodással kapcsolatosan! A Magyar Orvosi Kamara működése, költségvetése, a tagdíjak felhasználása teljesen transzparens, nyilvános, a törvényes szabályoknak mindenben megfelelve közzétett. Aki bármilyen módon ezzel kapcsolatban mást próbál állítani, az hitelt ront és hazudik.

8. Kamaránk tisztségviselői örömmel vennék, ha áldozatos munkájukat nem „a velük azonos korú orvos kollégák átlag fizetéséhez illesztve”, de legalább az orvosi kezdő fizetést elérő mértékben állapítanák meg. Ugyanis annak töredékéért, sokak pedig arról is lemondva tevékenykednek!
 

Végezetül és összegezve: legyen minél aktívabb választási részvétel, várjuk sorainkba a kamaráért, a tagságért munkálkodni kívánó kollégáinkat. Azokat, akik értik és megvédik köztestületünk gondosan kialakított értékrendjét, hagyományait, és azokra alapozva kívánnak a tovább fejlődés érdekében munkálkodni.

Egyúttal intünk mindenkit: Óvakodjanak a hamis prófétáktól!

Budapest, 2019. március 4-én

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége

Read more