Orvosi kedvezmények

Tisztelt Budapesti Kamarai Tagtársam!

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassam a Budapesti Területi Szervezetnél igénybe vehető tagi szolgáltatások köréről.

Tisztelettel üdvözli Önt

Dr. Albert István elnök sk.

Orvosi kedvezmények (tagi szolgáltatásaink)

1.) Csoportos angol nyelvtanfolyam támogatása

2.) A továbbképzések támogatása

3.) Jogi tanácsadás

4.) Bálint csoportok

5.) Orvosokért Alapítvány

6.) Családi és Mikulás Nap

7.) Választókerületi közösség formáló rendezvények

8.) Kedvezmények a Budapesti Operettszínház egyes előadásaira

9.)” Orvosok az orvosokért” életműdíj

10.) iSave on-line biztonsági adatmentési szolgáltatás

11.) Gépkocsi vásárlási támogatás

1.)  Csoportos angol nyelvtanfolyam támogatása

A budapesti kamara elnöksége a kerületi választókerületi elnökök kezdeményezésére indult csoportos angol nyelvtanfolyamok támogatási összegét megemelte, az eddigi 400 Ft/óra/fő helyett 500 Ft/óra/fő támogatást ad a kamarai tagoknak.

Jelentkezni az alábbi nyelvtanároknál lehet:

Dr. Ballér Piroska                       Kiss Csaba

pedlingbt@gmail.com           Classroom Nyelviskola classroom@classroom.hu

+36-30-545-9359                        +36-20-9420-352

2.)  A továbbképzések támogatása

„Azon továbbképzésre kötelezettek támogatására, akik több szakképesítésüknek megfelelően több szakmát önállóan gyakorolnak, a MOK Budapesti Területi Szervezete pályázati formában a részvételi díj teljes egészét átvállalja a SE által szervezett kötelező szinten tartó tanfolyamon téritéses részvétel esetén, 5 évente egy alkalommal.

Támogatjuk továbbá a szakma szerinti kategóriájú, legalább 25 pont megszerzésére kiírt, a SE által szervezett tanfolyamokon való részvételt. A meghirdetett tanfolyam díjából a budapesti kamara 50%-ot átvállal.”

Támogatjuk továbbá azon szakorvosokat, akik a már meglévő szakvizsgájuk mellé un. második szakvizsgát kívánnak megszerezni, a letételhez szükséges egyszeri vizsgadíj teljes összegét (30.000 Ft.) átvállalja a kamara.

(A részletes pályázati kiírást, a jelentkezés módját honlapunkon a www.bpok.hu/palyazati felhivas/ címszó alatt találja).

3.) Jogi tanácsadás

Az orvosi munkával kapcsolatos jogi tanácsadást – telefonon vagy telefonon történő előzetes egyeztetés alapján – Dr. Dudás Márta ügyvédasszonynál lehet igénybe venni.

Elérhetősége:

Tel.: 217-8872

Mobil: 06-30-932-0439

Ezen szolgáltatást kizárólag a Budapesti Területi Szervezet tagjai vehetik igénybe!

4.) Bálint csoportok

Mi, egészségügyben dolgozók egyre többen vagyunk érintettek az un. “Kiégési szindrómában”, vagy más néven burnoutban, ami megnehezítheti, vagy veszélyeztetheti a munkánk ellátását, de mindennapi életünket is.

Ezekkel a problémákkal sokan nem, vagy csak igen nehezen képesek megbirkózni. A budapesti orvosok sincsenek ezzel másképp, minket ugyanúgy fenyeget a kiégés veszélye.

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete ebben is szeretne segíteni kollegáinknak!

Megfelelő jelentkezési létszám esetén támogatjuk olyan, un. Bálint csoportok létrehozását, mely ezen problémák kezelését és megoldását célozza.

Az esetmegbeszélő és az anti burnout csoportokban szerzett tapasztalatok szerint könnyebb hatékonyan kezelni a kiégés tüneteit, ha közösen alakítunk ki egy tapasztalati-és tudásbázist, majd ezt követően találunk rá azokra a személyes eszközökre, amelyekkel újra teremtjük magunkban a kívánt egyensúlyt. Ajánljuk mindazoknak, akiknek kifejezett igénye van a Bálint esetmegbeszélő munkára és akik szívesen áldoznak időt a lelki egészség megtartására

Az anti burnout csoport vezetésére tapasztalt pszichologust kértünk fel, akinek megfelelő gyakorlata van már a csoportos oktatásban.

Amennyiben élni szeretne a lehetőséggel, kérem jelentkezzen a MOK BTSZ nél az alábbi telefonszámon vagy email címen: 344-4833, bok@bpok.hu, vagy személyesen dr. Fehér Pálma szakpszichologusnál a 06-30 848 0513 számon!

5.) Orvosokért Alapítvány

A főváros területén egészségügyi tevékenységet végző orvosok támogatása céljából „Orvosokért Alapítvány” néven közhasznú alapítvány működik.

Az Alapítvány célja:

 • A Budapesten orvosi tevékenységet végző orvosok támogatása annak érdekében, hogy
 • munkaképességüket, egészségüket megőrizhessék,
 • szakmai ismereteik szinten tartása érdekében továbbképzéseken, tanulmányutakon vehessenek részt,
 • egészségük megromlása esetén emberi méltóságuk megőrzése mellett folytathassák életüket,
 • munkaképességük időleges elvesztése esetén jövedelmük kiesése miatt fellépő anyagi gondok elviselhetők legyenek,
 • az egészségügyi szolgáltatót érintő döntés miatt – munkájuk elvesztése esetén – segítséget kapjanak a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodni tudás érdekében,
 • haláluk esetén rászoruló hozzátartozójuk a nehéz helyzethez alkalmazkodni képesek legyenek;
 • az átmeneti nehézségekkel küszködő orvosok anyagi gondjai ne hassanak ki a betegeik ellátásra, és a Budapesten orvosi ellátásra szoruló betegek minden orvostól elvárható gondossággal kapják meg a számukra szükséges ellátást;
 • az orvostársadalom érdekeinek érvényesítése – a megfelelő jogi keretek között -, hogy olyan jogszabályok lépjenek hatályba, és média hírek jelenjenek meg, amelyek az orvosok felelősségteljes munkáját elismeri, az orvosi hivatás méltóságát megőrzi.
 • a betegellátást érintő szakmai és erkölcsi követelményeknek népszerűsítése az orvosok körében és az orvosok szemszögből.

Az Alapítvány legfőbb szerve az öt tagból álló kuratórium. A kuratórium dönt az Alapítvány működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, így különösen az Alapítvány teljes körű vagyonának felhasználásáról, a támogatások odaítéléséről.

A kuratórium az alapítvány céljának megvalósításáról egyéni írásbeli kérelmek, vagy pályázatok alapján dönt.

A Kuratórium naptári évenként legalább kétszer – félévente – ülésezik.

Az Alapítvány címe: 1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2.

A Kuratórium elnöke: Dr. Csaba János

6.) Családi és Mikulás Nap

A Budapesti Területi Szervezet minden év június és december havában megrendezi tagjai számára az immár hagyományossá váló – és nagy sikenek örvendő – Családi és Mikulás Napját, ahol rengeteg program várja a kikapcsolódni vágyó tagjainkat.

7.) Választókerületi közösség formáló rendezvények

A Budapesti Területi Szervezet minden esetben örömmel támogatja az egyes választókerületek által tagjai számára szervezett körutazásokat, közösség erősítő rendezvényeket, évfolyamtalálkozókat.

8.) Kedvezmények a Budapesti Operettszínház egyes előadásaira

A Budapesti Operettszínház egyes előadásaira kedvezményt biztosít a Budapesti Területi Szervezet tagjai részére. Az adott kedvezményeket megtalálja a www.bpok.hu honlapunkon az Operettszínház “fülnél”.

9.) „Orvosok az orvosokért” életműdíj

A MOK Budapesti Területi Szervezete 2015-ben létrehozta az „Orvosok az orvosokért” életműdíjat, melyet évente maximum 3 tagja kaphatja meg. A díj értéke nettó 100.000 Ft.

A díjat a MOK BTSZ azon tagja kaphatja meg, aki:

 • kollegiális magatartása példamutató: a nehézségek leküzdése mellett sokat tett és tesz betegeinek ellátása mellett orvostársai munkájának segítésére,
 • pályafutása során sokat tett a magyar orvosok helyzetének, az orvostársadalom megítélésének javításáért, orvos közösségek kialakításáért, orvostársaik segítésében és az orvostársadalom jó hírnevének, elismertségének érdekében.

A díjazandó személyekre javaslatot tenni jogosult a MOK BTSZ valamennyi tagja.

10.) iSave on-line biztonsági adatmentési szolgáltatás

Amennyiben nem gondoskodunk arról, hogy számítógépen tárolt adatainkról biztonsági másolatok készüljenek, a számítógép meghibásodása, sérülése, betörés, lopás, tűz, véletlen törlés, vagy szoftver probléma esetén az adatok pótlása jelentős időkiesést, intézkedésigényt, bosszúságot okoz. A kényelmetlenségeken kívül az adatok időleges, vagy végleges hiánya effektív anyagi kárt is jelenthet. Fontosabb adataink – vagyontárgyunkhoz hasonlóan – értéket jelentenek, amivel gyakran csak elvesztésük esetén szembesülünk. Az iSave rendszer számítógépe (szervere) kijelölt tárterületeiről automatikus mentéseket készít az interneten keresztül egy távoli, tűz, betörés és meghibásodás ellen magas szinten védett tárhelyre, ahonnan az adatok a helyszíni tárolás esetleges meghibásodása, sérülése, vagy véletlen törlés esetén visszanyerhetők. Az iSave korszerű, professzionális szintű biztonsági lehetőség kisvállalkozások és magánszemélyek számára.

A MOK tagok részére 10 % kedvezményt tudnak biztosítani a standard havi díjakból, és 50 %-os kedvezményt a telepítési díjat illetően.

11.) Gépkocsi vásárlási támogatás

Peugeot, Citroën, Ssangyong, Volvo, Volkswagen, Ford típusú autók vásárlásánál kedvezmények vehetők igénybe. Részleteket lsd: www.bpok.hu/tagi-szolgaltatasok oldalon.

Partnereink

Magyar Orvosi Kamara
HáziPatika.com
Euro Discount Club
Oftex
Weborvos.hu
Regöly Alapítvány

Bejelentkezés

A bejelentkezéshez regisztráció szükséges!