Tisztelt Kamarai Tagok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a főváros területén egészségügyi tevékenységet végző orvosok támogatása céljából „Orvosokért Alapítvány” néven közhasznú alapítvány működik.

Az Alapítvány célja:

 • A Budapesten orvosi tevékenységet végző orvosok támogatása annak érdekében, hogy
  • munkaképességüket, egészségüket megőrizhessék,
  • szakmai ismereteik szinten tartása érdekében továbbképzéseken, tanulmányutakon vehessenek részt,
  • egészségük megromlása esetén emberi méltóságuk megőrzése mellett folytathassák életüket,
  • munkaképességük időleges elvesztése esetén jövedelmük kiesése miatt fellépő anyagi gondok elviselhetők legyenek,
  • az egészségügyi szolgáltatót érintő döntés miatt – munkájuk elvesztése esetén – segítséget kapjanak a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodni tudás érdekében,
  •  haláluk esetén rászoruló hozzátartozójuk a nehéz helyzethez alkalmazkodni képesek legyenek;
  • az átmeneti nehézségekkel küszködő orvosok anyagi gondjai ne hassanak ki a betegeik ellátásra, és a Budapesten orvosi ellátásra szoruló betegek minden orvostól elvárható gondossággal kapják meg a számukra szükséges ellátást;
 • az orvostársadalom érdekeinek érvényesítése – a megfelelő jogi keretek között -, hogy olyan jogszabályok lépjenek hatályba, és média hírek jelenjenek meg, amelyek az orvosok felelősségteljes munkáját elismeri, az orvosi hivatás méltóságát megőrzi.
 • a betegellátást érintő szakmai és erkölcsi követelményeknek népszerűsítése az orvosok körében és az orvosok szemszögből.

Az Alapítvány legfőbb szerve az öt tagból álló kuratórium. A kuratórium dönt az Alapítvány működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, így különösen az Alapítvány teljes körű vagyonának felhasználásáról, a támogatások odaítéléséről.

A kuratórium az alapítvány céljának megvalósításáról egyéni írásbeli kérelmek, vagy pályázatok alapján dönt.

A Kuratórium naptári évenként legalább kétszer – félévente – ülésezik.

Az Alapítvány címe:
1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2.

A Kuratórium elnöke:
Dr. Csaba János