Kedves Kolléga!

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény értelmében 2011.július 1-től ismételten kötelező az orvosok, fogorvosok számára a kamarai tagság és a jogalkotó az egészségügyben nem orvosi/fogorvosi diplomával dolgozó pszichológusoknak, biokémikusoknak, mikrobiológusnak, biológusoknak, fizikusoknak is kötelező tagságot írt elő az orvosi kamarában. 

Az orvosi kamarába történő felvétel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint történik.

Ahhoz, hogy joghiteles legyen kérelme:

  1. ki kell nyomtatnia az alábbi link alatt található dokumentumot
  2. el kell látnia minden oldalát aláírásával és le is kell pecsételnie orvosi pecsétjével
  3. mellékeljen:
  • 2 db igazolványképet – a beküldött fotók egy példányát a Budapesti Területi Szervezet megküldi a MOK Országos Hivatal részére, ahol digitalizálják és bekerül a MOK Tagnyilvántartásába a személyi adatai közé. Ebből a nyilvántartásból történik a MOK tagsági igazolvány gyártása. Tájékoztatjuk, hogy tagsági igazolványa postai úton kerül megküldésre az Ön által megadott címre. A tagsági igazolvány postázását követően a papír alapú igazolványkép megsemmisítésre kerül. A fotó másodpéldánya a Budapesti Területi Szervezet által kezelt papír alapú személyi dokumentációba kerül, melyet a tagsági viszonya megszűnését követő 5. év végéig kezeljük. A fotó törlését, illetve megsemmisítését a tagsági viszonya fennállása alatt a Budapesti Területi Szervezetnél kérheti.
  1. Ezt követően személyesen vagy tértivevényes postai küldeményként el kell juttatnia a kinyomtatott, aláírt, lepecsételt Tagfelvételi kérelmet a mellékletekkel együtt, azon területi szervezet számára, ahová tagfelvételét kérvényezte. A Budapesti Területi Szervezethez a járványhelyzetre való tekintettel    elsősorban tértivevényes postai küldeményként vagy ügyfélkapun      keresztül kell eljuttatnia a tagfelvételi kérelmét.

Fontos, hogy 2021. január 1-ét követően valamennyi elsőfokú tagsági jogviszonyt érintő eljárás mentes a közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetése alól!

A Tagfelvételhez szükséges nyomtatványokat az alábbi linken találja meg.

Őszintén reméljük, hogy felvételt nyer az orvosi kamarába. Örömünkre szolgál, hogy ebben a segítségére lehettünk.