Új lehetőséggel bővül kamarai szolgáltatásunk sora!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, az összetartozás jegyében, egy új lehetőséggel bővítenénk ki kamarai szolgáltatásainkat, a már működő lelki elsősegély vonalon kívül (http://bpok.hu/2020/03/25/lelki-tanacsadas-orvosoknak/). Azoknak az egyedülálló kollégáknak, akik munkájuk során olyan betegekkel érintkeztek, akik fertőzöttek lehetnek, ezért a kollégánk is karanténba került, avagy más okból kifolyólag nem jut hozzá az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez szeretnénk segíteni! Ehhez várjuk a felajánlásokat, valamint alapítványokkal és civil szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot, köztük a Jobbulást Alapítvánnyal, akikkel együttműködve megpróbáljuk ezeket az igényeket kielégíteni, a rendelkezésünkre álló erőforrásokhoz mérten. Éljenek a lehetőséggel, tartsunk össze a nehéz helyzetekben is! Megújult kamarai szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk majd kamarai tagjainkat a Facebookon és a weboldalunkon.

Tovább>>

Teljeskörű adatfrissítés és nyilatkozattétel

Február óta zajlik a MOK adatfrissítési és nyilatkozattételi kampánya, azonban most, többek közt a Budapesti Területi Szervezet javaslatára, frissítettek rajta. Így a felület ismét nyitva van azoknak is, akik már az elmúlt két hónapban felkeresték, és azoknak is, akik még nem jutottak el odáig, hogy klikkeljenek – hogy teljeskörű adatfrissítést végezhessen a MOK.

A mostani, eseménydús időszakban különösen fontos, hogy a MOK minden tagját elérje közleményeivel, információival, kérdéseivel és felméréseivel.

A MOK adatbázisban tárolt személyi adatok frissítése eddig nehézkes volt (csak a területi szervezetek irodáján keresztül működött), így nem csoda, hogy sokan nem is jelentették be, ha e-mail címük, lakcímük vagy munkahelyük változott.

Erre való tekintettel kérünk minden Tagunkat, látogasson el ide:

https://nyilatkozattetel.mok.hu/

 

Az oldal célja többszörös:

 • frissítheti mindenki a MOK adatbázisban szereplő adatait, úgy mint:
  • e-mail címét
  • lakcímét
  • levelezési címét
  • munkahelyét
 • nyilatkozhat arról, szeretné-e a jövőben is postai úton is megkapni a kéthavi lapot, az Orvosok Lapját,
 • nyilatkozhat arról, mely információs felületen követi a MOK-ot a legintenzívebben,
 • nyilatkozhat arról, be szeretne-e lépni a MOSZ-ba (igennel való szavazás esetén linket kap a megújult, online belépési felülethez)

Kérünk tehát mindenkit, lépjen be, és szavazzon! Szavazatát innentől háromhavonta frissítheti, amennyiben változás áll be elérhetőségében, véleményeiben.

Tovább>>

Miniszteri válaszlevél

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnökség!

2020. április 18-i levelüket megkaptam, ugyanakkor meglepett, hogy azt rögtön nyilvánosságra is hozták egy közlemény kíséretében. Szokatlan forma, hogy szakmai párbeszédet nyílt levelek formájában kívánnak folytatni. Ezzel sérülhet a „Primum nil nocere” elv is, mely az orvosok körében pedig meghatározó kell, hogy legyen. Az orvosszakmai egyeztetések általában szakmai körben zajlanak, a nyílt levélben kommunikálás pedig elsősorban politikai műfaj. Egyre inkább úgy tűnik, a Kamara gyakorlatában e kettő összemosódik.

A kormány és az EMMI 2020. január 24. óta folyamatosan tesz intézkedéseket a koronavírus világjárvány elleni védekezés érdekében. A vírussal kapcsolatos információk eddig megismerhető részét a WHO és más nemzetközi egészségügyi szervezetek is publikálták. A tárca és a kormány a Kamara több tagjával is együttműködik a járványgörbék becslésekor, a döntések előkészítésekor, az intézkedések meghozatalakor. Ezért is félrevezető az Önök levele, amelyet már a közösségi oldalakon is terjesztenek. Ezzel feszültséget, bizonytalanságot keltve a rendszerben. Amikor pontosan az összefogás lenne célszerű!

Az is ismeretes Önök előtt is, hogy a vírus lefolyásával kapcsolatban minden országban csak becslések, statisztikai összevetések lehetnek, pontos előrejelzést egyetlen országban sem tud felelősen adni senki. A kormány az egészségügyi kapacitásokat a legsúlyosabb forgatókönyv szerint tervezi, de bízunk abban, hogy enyhébb lefolyás következik majd be. De felelősen nem lehet kisebb kapacitást tervezni, mert az később nagyon súlyos következményekkel járhat, amit sajnos már országok példájából már láthatunk. Ezért kértük a kórházi ágyak fokozatos felszabadítását az egészségügyi szakmai irányelvek alapján, ütemezetten és teljesíthetően.

A járvány idején a szakmai pontosság mellett a gyorsaságnak különösen fontos szerepe van, ezért a jogszabályoknak megfelelő leggyorsabb formában, miniszteri utasításokban szervezzük a járványellenes intézkedések egy részét. Ezek elsősorban az egyes egészségügyi intézmények egyedi járványellenes feladatait tartalmazzák.

A járvány elleni küzdelemmel kapcsolatos információkat szervezetten a lehető legszélesebb nyilvánossággal ismertetjük. Az Operatív Törzs ülései után minden nap sajtótájékoztatón hangzanak el mindenki számára érthetően a legfontosabb új információk, döntések és azok magyarázatai, valamint kérdések esetén minden részlet megtudható a sajtótájékoztatón. Minden friss és archív anyag megtalálható az erre rendszeresített koronavirus.gov.hu oldalon, valamint annak facebook oldalán. Itt minden dátum szerint is visszakereshető.

Ahogy korábban is többször hangsúlyoztam, az Operatív Törzs döntéseit mindenkinek be kell tartani, mert csak a jól szervezett védekezés lehet eredményes. Nemzetközi példák alapján látható, hogy a járvány „berobbanásakor” nagyon rövid idő alatt nagyon sok kórházi ágyra van szükség. Olyan sokra és olyan gyorsan, ami „békeidőben” elképzelhetetlen. Erre készülünk most fel. A súlyosabb állapotú koronavírusos betegek gyógyulása szempontjából fontos, hogy minél gyorsabban orvosi ellátást kapjanak a tömeges megbetegedések idején is. Illetve a nem koronavírusos betegek ellátása szempontjából is fontos, hogy az ő ellátásuk a fertőző koronavírusos betegek ellátásától fizikailag is elkülönítve történjen.

Ugyanakkor azt is többször elmondtam, hogy a kórházakból csak olyan beteg bocsájtható el, aki már nem igényel kórházi ellátást. Akinek kórházi ellátásra van szüksége, azt a kórházak továbbra is ellátják. Hogy ki igényel kórházi ellátást, az teljes mértékben orvosszakmai kérdés, azt helyben, a kezelő orvos és a kórház dönti el, nem más. Ebben a helyzetben a Kamarának fontos szerepe lehetne, hogy a tagjai számára szakmai segítséget nyújtson. Mivel a gyakorlatban számtalan egyedi eset képzelhető el, ezért lehetősége van a kórházaknak megyei szinten koordinálni, és úgy felszabadítani a koronavírusos betegek ellátásához szükséges ágyszámot. Így egyes kórházak több, mások kevesebb ágyat szabadíthatnak fel. Hogy ez ne borítsa fel a kórházak gazdálkodását, áttértünk a bázisfinanszírozásra.

Különösen példaértékű az az összefogás, amiben az egészségügyi dolgozók, rendvédelmi dolgozók, pedagógusok, szülők, családok és még nagyon sokan életmódjukat is megváltoztatva küzdenek a koronavírus ellen.

Köszönet illet minden felelősségteljes magyar embert!

Kérem a Kamara együttműködését, mert csak a legszélesebb körű összefogással tudjuk a járvány terjedését lassítani, az emberek egészségét védeni.

Budapest, 2020. április 19.                                                         Tisztelettel: Prof. Dr. Kásler Miklós

Tovább>>

Dr. Kásler Miklós az egészségügyért felelős miniszterhez nyílt levél

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete (MOK BTSZ) megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatóját azonnali hatállyal felmentette beosztásából dr. Kásler Miklós, az egészségügyért is felelős emberi erőforrások minisztere.

 

Dr. Cserháti Péter, aki a MOK BTSZ tagja, megkérdőjelezhetetlen szakmai érdemeket szerzett az OORI európai szinten is élenjáró intézménnyé fejlesztésében. Továbbá az Egészséges Budapest Programot (EBP) vezető miniszteri biztosként a különféle érdekeket koncepcionálisan egységes tervvé összefogva kiválóan irányította Budapest és a központi régió egészségügyi ellátásának fejlesztését. Korábban szakmai ismereteit helyettes államtitkárként a második Orbán kormány is igényelte.

 

Érthetetlen számunkra dr. Cserháti Péter azonnali leváltása, mely a budapesti székhelyű, de országos hatáskörrel felruházott OORI kollektívájának erőteljes tiltakozását váltotta ki, és félő, hogy az intézmény működését is megzavarhatja. A minisztérium közleménye a leváltás indokaként a COVID-19 járvány elleni felkészülés akadályozására alkalmas hiányosságokról tesz említést, melyet az intézet kollektívája következetesen cáfolt. Felmerült az is, hogy pusztán azért történt dr. Cserháti Péter eltávolítása, mert szakmai szempontból védte a rehabilitáció alatt álló betegek érdekeit. Járványügyi szempontból indokolt lehet minél több ágy felszabadítása, de az OORI betegeinek hazabocsájtása egy akár több hónapos rehabilitáció közben egyenlő lenne a tartós egészségkárosodásuk konzerválásával, így érthető, ha ezen orvosi etikai szempontból erősen megkérdőjelezhető döntés ellen dr. Cserháti Péter felemelte a szavát, melyben a MOK BTSZ maximálisan támogatja.

 

Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy a veszélyhelyzet rendkívüli intézkedéseket igényel, azonban visszautasítjuk azt a dr. Cserháti Pétert illetően közzétett véleményt, hogy a betegek biztonságát, az életükért való küzdelem eredményességét veszélyeztette volna. Dr. Cserháti Péter egész életében, szakmai munkásságában a betegek biztonságáért és életükért folytatott küzdelem részese volt és remélhetőleg lesz is. Ha és amennyiben egy felsőbb döntéssel bármi okból nem értett egyet, megérdemelte volna, hogy kifejthesse szakmai álláspontját, meghallgattassék javaslata, és még ha a döntéshozók nem is tudnak véleményével azonosulni, ne nyilvánosan – mintegy statáriálisan – kerüljön egzisztenciális megsemmisítésre.

Őszintén sajnáljuk, hogy dr. Cserháti Péter felmentése nem az eddigi munkáját, szakmai felkészültségét és orvosi elhivatottságát méltatva történt, hanem a szakmai kamara tagjaiban is visszatetszést kiváltó módon jártak el vele szemben. Ezzel együtt örömmel és megnyugvással vettük tudomásul, hogy dr. Cserháti Péter szakmai tapasztalatait más intézmények, így pl. a Semmelweis Egyetem a továbbiakban is igénylik.

 

Minthogy a leváltást indokló minisztériumi közlemény állításai ellen az OORI kollektívája kifejezett tiltakozását fejezte ki, azokat valótlanságként interpretálva, ráadásul dr. Cserháti Péter leváltása az adott feladatokra kiszabott határidő lejárta előtt történt, így a MOK BTSZ várja, hogy a fenntartó elfogadható és tételes magyarázatot adjon az intézmény kollektívája által megfogalmazott cáfolatra. Felmerül ugyanis, hogy a közfelháborodást kiváltott intézkedés arányban áll-e az elérni kívánt céllal, kellően megalapozott tényekre alapul-e, és az intézkedés elérte-e a kívánt célt?

Amennyiben pedig a felmentés indokai valóban nem voltak megalapozottak, akkor kérjük, hogy ne csak az OORI betegeit, de annak leváltott főigazgatóját is rehabilitálják.

Tovább>>

A 24 márkaszervizt működtető óbudai Duna Autó Zrt. felajánlása

A vállalat az egészségügyi dolgozók hatalmas erőfeszítésének elismeréseképp 2020-ban jelképes, 2020 Ft munkaóradíjért szervizeli orvosok és egészségügyi szakdolgozók járműveit, hozzájárulva ezzel a biztonságos közlekedésükhöz és autójuk megfelelő állapotának megőrzéséhez a kialakult járványügyi helyzetben.

Bővebb információkat és a bejelentkezéshez szükséges űrlapot itt találják: https://bit.ly/2yfM5R6

 

Tovább>>

Orvos a vészhelyzetben – jogszabályi tájékoztatás!

Kedves Kollégák!

A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel a MOK Budapesti Területi Szervezete – segítségül és tájékoztatásul – tagjai számára röviden összefoglalta a vészhelyzetre irányadó hatályos jogszabályok orvosokra vonatkozó rendelkezéseit.

 

Alaptörvény

XXXI. cikk (5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő.

 

 1. évi CLIV törvény az egészségügyről:

232/C. § (1) A katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófaveszély esetén az egészségügyi feladatatok biztosítása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségügyi veszélyhelyzetet hirdethet és

 1. b) egészségügyi dolgozókat rendelhet ki, és

 

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 1. § (1) A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

(2) A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:

 1. h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
 2. § (1) A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.

(4) A polgári védelmi kötelezettségek teljesítése csak akkor tagadható meg, ha a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.

 1. § (3) Katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg.
 2. § (1) Aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.
 3. § (2) A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára távolléti díj jár.

(3) Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

41.§ (4) f pontja szerint a járási hivatal gondoskodik a fertőzés
terjedésének, megelőzésének leküzdéséhez szükséges anyagokról, eszközökről.

Tovább>>

Lelki tanácsadás orvosoknak!

Tisztelt Kollégák! Ezekben a nehéz hetekben, hónapokban ismét különösen komoly fizikai és lelki megterhelés vár minden egészségügyi dolgozóra, kamari tagunkra. Mentális egészségünk érdekében a kamara különböző akciókkal szeretne segíteni – ahogy ezt az eszköztára megengedi -, ezért a jövő héttől kamarai szolgáltatásainkat újabb lehetőséggel bővítjük.  Szaktanácsadó, coachok fogadják azoknak a kollégáknak a hívását, akik egyedül vannak, karanténba kényszerülnek vagy nagyon megviseli őket az emberfeletti harc lelki oldala és nem akarják azzal a családjukat, környezetüket tovább terhelni. Kamarai szolgáltatásainkat kiegészítve a +36 30 838 0614 telefonszámon kolléganőnk, Buza Zsófi coach fogadja minden kolléga hívását keddenként 1/2 10 és dél között, péntekenként 16 és 19 óra között. Hétfőn és szerdán 15 és 18 óra között pedig Dr. Vargha Klára coach, mediátor várja a hívásokat a +36 20 933 7594 telefonszámon. A megadott időpontban várják tehát mindazoknak a hívását, akik ezekben a nehéz órákban pár bíztató, megnyugtató szóra vágynak, szeretnék, ha valaki meghallgatná őket.

Tovább>>

Covid-19

Kedves Kollégák!

Nehéz időszak előtt állunk mindannyian, az egészségügyben dolgozók. Mi, a Budapesti Területi Szervezet, aktívan részt kívánunk venni abban a munkában, amely orvosaink és a társadalom védelmét szolgálja, és tájékoztatni kívánjuk kollégáinkat minden olyan információról, ami a járvány elleni küzdelemben segítségükre szolgálhat!
Kiállunk a MOK törékvései mellett, amiért a védelmünkre, segítésünkre hívják fel a kormány figyelmét, azt támogatjuk és küzdünk is érte. A speciális védőfelszerelések elérhetőségét, a tesztek elvégzésének szükségességét továbbra is kérjük!
Addig is olvassátok el az európai járványügyi központ COVID-19 vírusról szóló legfrissebb vizsgálatát: a javasolt eljárást, mely részletezi a vírus viselkedését, terjedését, tüneteit, szűrését, és azt is, hogy kinek és milyen típusú védőfelszerelés ajánlott.

A félelem legnagyobb oka talán az, hogy nem tudjuk miről van szó, mivel is állunk szemben. Éppen ezért ezúton kérünk minden orvoskollégát arra, hogy szánjon egy kis időt az ajánlás átolvasására, hogy a lehető legnagyobb felkészültséggel állhassunk betegeink előtt ezekben a nehéz órákban is.

Dr. Tóth Eszter fül-orr-gégész
MOK-BTSZ alelnök

Tovább>>