Meghívó küldöttgyűlésre!

Tisztelt Budapesti Küldött!

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga Úr!

 

2022. május 7-én, szombaton, a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete megtartja soron következő Küldöttgyűlését, amelyre – tekintettel a május végén tartandó Országos Küldöttközgyűlésre és annak napirendi pontjaira (többek között bizalmi szavazást kér magával szemben az Országos Kamara Elnöksége és Elnöke, szavazunk majd a tagdíjemelésről, az alapszabály, az etikai kódex módosításáról….) -, a budapesti szervezet Elnöksége úgy határozott, hogy meginvitálja az országos küldötteket is.

 

A májusi Küldöttgyűlésünkön, a MOK Elnöke és az Országos Hivatalvezető is rövid tájékoztatást fog adni az alábbi témakörökben, melyek egyben a napirendi pontok között is szerepelnek:

 

A MOK elnökének, dr. Kincses Gyulának általános tájékoztatója a május végén tartandó Országos Küldöttközgyűléssel kapcsolatosan.

 

A MOK Országos Hivatalvezetőjének, dr. Farkas Gergelynek tájékoztatója a MOK 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatosan.

 

A szavazati jogkörrel, ezen az eseményen, csak a budapesti Küldöttek rendelkeznek, ahogyan a megjelenési kötelezettség is csak rájuk vonatkozik, de lehetőség nyílik arra, hogy a megjelenő küldöttek most, együtt, bővebb tájékoztatást kaphassanak az országos kamarát is érintő ügyekről, a hónap végén megrendezésre kerülő Országos Küldöttközgyűlésről.

 

Kedves Küldött! Várom Önt május első szombatján, a csatolt meghívó részletesen is ismerteti az esemény napirendi pontjait.

 

Kelt: Budapesten, 2022. április hó 7. napján.

 

Tisztelettel:

Dr. Albert István

MOK Budapesti Területi Szervezet

elnöke

 

A meghívóhoz kattintson ide.

Read more

A heti pihenőnapon teljesített ügyelet ellenében mi illeti meg az orvost.

Tagi szolgáltatás keretében feltett kérdés, hogy a heti pihenőnapon teljesített ügyelet ellenében mi illeti meg az orvost. A választ Kérdésére a választ az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
13/B. § (2) bekezdése adja meg:

„Ha az egészségügyi dolgozó egészségügyi ügyeletet az egészségügyi dolgozóra irányadó munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon látott el, akkor – az (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján irányadó ügyeleti díjon túl – elsősorban másik pihenőnap kiadásával vagy legalább az adott naptári napon teljesített egészségügyi ügyelettel azonos tartamú pihenőidővel kell kompenzálni.

Ha a munkáltató kivételes esetekben, objektív munkaszervezési okokból másik pihenőnapot (pihenőidőt) kiadni nem tud,

a) az e napot is érintő egészségügyi ügyelet minden munkaórája után – az (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján irányadó ügyeleti díj helyett – az alkalmazott egészségügyi dolgozóra irányadó, heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra járó ügyeleti díj 50%-kal emelt összegét meg kell fizetni,

és

b) az egészségügyi dolgozó részére – az Mt. 105. § és 106. §-ának alkalmazása körében – a kiesett heti pihenőnap (pihenőidő) napját követő naptól számított hét naptári napon belül kell legalább 24 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt biztosítani.”

Read more

Egészségügyi dolgozókat megillető nyugdíjprémium, államtitkártól kapott válasz!

Kedves Kollégák!

Örömmel foglalhatjuk levélbe, hogy az egészségügyi jogviszonyban álló kollégák nyugdíjprémiuma, egyszeri juttatása, a tizenharmadik havi nyugdíja kapcsán folyatott érdekképviseleti tevékenységünk során sikerült határozott előrelépést elérnünk. Ahogy a korábbi leveleinkben olvashatták, az elmúlt hónapokban a Budapesti Területi Szervezet Elnöksége levelezést folytatott a szaktárcával, az egészségügyért felelős államtitkár asszonnyal, annak érdekében, hogy idős kollégáink munkavállalásának ügyintézését segítsük és hogy kollégáinkat ne érje hátrányos megkülönböztetés azért, mert munkájukkal támogatják az egészségügyi ellátást.

Többszöri megkeresésünkre és érvelésünkre a levelünkhöz csatolt tájékoztató jellegű választ kaptuk, amelyből kiderül, hogy a nyugellátás folyósításának szünetelésével érintett orvosok részére, a  levelében foglaltak szerint,  jövedelem-kiegészítés jogcímen
            a  visszamenőleges emelés, még ebben a hónapban;
            a nyugdíjprémium, márciusban,
           valamint a 13. havi nyugdíj májusban,
kifizetésre kerül.

Bár ígéretet nem kaptunk a jelen levélben, azonban a nyugdíj folyósításának a kötelező szüneteltetését és az azzal azonos összegű jövedelem-kiegészítés kifizetése adminisztratív rendszerének megszüntetését, vagy legalább egyszerűsítését, az érintett idős kollégák  érdekében továbbra is indokoltnak tartjuk, ezért tovább folytatjuk a megkezdett érdekképviseleti munkát, így ennek rendezése érdekében továbbra is küzdünk, hiszen ez közös érdekünk!

Az államtitkári válaszlevél az alábbi linken olvasható:

 

Tisztelettel
Dr. Albert István
a MOK BTSZ elnöke
Read more

Egészségügyi dolgozókat megillető nyugdíjprémium

Kedves Kollégák!

A MOK Budapesti Területi Szervezetének Elnöksége tagjaink jelzése alapján
foglalkozott a nyugdíjas orvosok jelenlegi és alább részletesen kifejtett
megkülönböztetésével és hivatalos úton felhívtuk az illetékes minisztérium figyelmét a
diszkriminatív helyzetre. A megkeresésünkre azonban sajnos nem kaptunk
megnyugtató választ, így a levelet jegyző Államtitkár asszonyt újfent megkeressük, a
levelezést tájékoztatásul küldöm meg valamennyi tagunknak.

A MOK tagjai közül sokan már betöltötték a nyugdíjkorhatárt és részben
hivatástudatból, részben anyagi okokból a nyugdíjas éveiket is munkával töltik, többen
egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

A 2021. évi intézkedés a nyugdíjprémiumról hozta számunkra felszínre azt a tényt,
hogy alkalmazásuk bonyolult bürokratikus intézkedésekhez kötött, nyugdíjukat
szüneteltetni kell és az ezzel azonos összegű jövedelempótlékot kérhetik. Mindehhez
a Kormány véleménye és a Miniszter engedélye is szükséges.

A vonatkozó jogszabályok szóhasználata – nyugdíjasnak minősül,
társadalombiztosítási ellátásban részesül stb. – egyes jogalkalmazók számára azt
jelentette, hogy pl. a nyugdíjprémium nem jár az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló nyugdíjas orvosainknak, szemben a nyugdíj mellett más területen
munkát vállaló orvosokkal.

Sokan gondolják, hogy miért akarnak mindenben részesülni? Nem akarnak, csak a
hátrányos megkülönböztetést sérelmezik, nyugdíjas társaikkal azonos helyzetet
szeretnének minden téren, ehhez nyújtja a MOK BTSZ Elnöksége intézkedésével a
segítséget.

Budapest, 2022. január 24.

Üdvözlettel:
dr. Albert István
a MOK BTSZ elnöke

 

Nyugdíj prémium

Államtitkári válaszlevél

Államtitkárnak válasz

Melléklet

 

Read more

Meghívó a budapesti szervezet Küldöttgyűlésére

Tisztelt Budapesti Küldött!
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga Úr!

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 11. §-ban előírtak szerint tisztelettel meghívom a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezetének Küldöttgyűlésére:

2021. szeptember 18-án, szombaton 9.40 órára.

Helye: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Díszterem, 1114 Budapest, Villányi út 27. (a Móricz Zsigmond körtértől a Villányi úton kifelé 5 perc, a Feneketlen tóval szemben).

Regisztrálás: 9.00-9.40 óráig.

A MOK Alapszabályának 49. pontja alapján, amennyiben a gyűlés határozatképtelen (azaz nincs jelen a küldöttek több mint 50 %-a), ugyanezen napirenddel a gyűlést ugyanott

2021. szeptember 18-án, szombaton 10.00 órakor

tartjuk meg. Ebben az esetben a határozatképességhez a küldöttek több mint 33 %-ának kell jelen lennie.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti törvény szerint a választott tisztségből eredő kötelezettségnek vétkes megszegése etikai vétség, s ilyennek minősül a távolmaradás, illetve az idő előtti eltávozás.

 

A teljes meghívó itt olvasható.

A jelöltlista innen tölthető le.

Read more

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésében részesült Dr. Blatniczky László

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésében részesült
Dr. Blatniczky László gyermekdiabetológus – a MOK Budapesti Területi Szervezetének FEB elnöke, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő főorvosa -, a gyermekkori cukorbetegséggel, illetve az elhízás gondjaival küzdő gyermekekért végzett több évtizedes és áldozatos munkájának elismeréseként.
Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!
MOK BTSZ elnöksége
Read more

TÁJÉKOZTATÁS orvossal szemben benyújtható panaszhoz, etikai eljárás kezdeményezéséhez

A MOK BTSZ feladat és hatáskörét az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) határozza meg.

Az etikai eljárás lefolytatásának kezdeményezése érvényesen csak személyesen vagy írásban (postai úton, ügyfélkapun keresztül) nyújtható be, az email útján benyújtott kérelem nem tekinthető sem személyesen, sem írásbeli benyújtásnak.

A panasz alapján még vizsgálat tárgyát képezi, hogy fennáll-e az etikai vétség gyanúja. A törvény alapján etikai vétség gyanúja esetén hivatalból indul meg az etikai eljárás.

Az etikai vétség

 • a MOK Etikai Kódexében foglalt szabályok vétkes megszegése,
 • a MOK alapszabályban, illetőleg
 • a kamara más belső szabályzatában foglalt vagy
 • a választott tisztségből eredő kötelezettségnek a vétkes megszegése.

Az Etikai Kódex és az Alapszabály a MOK honlapján bárki számára elérhető.

Amennyiben az Etikai Eljárásban egészségügyi adatok kezelése szükséges, a panasz benyújtójának személyes adataival igazolnia kell, hogy ezen adatok kezelésére, továbbítására jogosult, különösen fontos ez, ha elhunyt személy adatainak közlésére kerül sor, hozzátartozó vagy törvényes képviselő kíván panaszt tenni.

Az Etikai Eljárásban az etikai vétséget elkövető orvost csak az Ekt.-ben meghatározott etikai  büntetésekkel lehet sújtani, kártérítés kiszabására nincs lehetőség.

Az etikai vétség megállapításához szükséges tényállás feltárása során  nem kerül sor  polgári peres eljárás megindításához, vagy büntető feljelentéséhez szükséges adatok megállapítására.

Az Etikai Bizottságok tagjai orvosok, akiket a MOK tagok választanak meg az etikai felelősség elbírálására. A megválasztott orvosok hivatásuk teljesítése és napi munkájuk mellett szabadidejükben látják el ezt a feladatot, havonta egyszer üléseznek és minden panaszt csak az ülés keretében tárgyalhatnak meg, ezért az arra való első válasz is rövidebb, hosszabb időt vehet igénybe.

A panasz benyújtását követő első etikai bizottsági ülésen vizsgálat tárgyát képezi, hogy a panasz

 • érvényesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül került-e benyújtásra;
 • a beadványban szereplő tények alapján fennáll-e az etikai vétség gyanúja;
 • szerepel-e a beadványban olyan személyes vagy egészségügyi adat, mely kezeléséhez a jogosultság igazolása szükséges. (Az adat kezelésére az érintett élő személy, vagy törvényes képviselője jogosult, elhunyt személyek egészségügyi adatainak kezelése jogszabály alapján nem lehetséges.)
 • a tények minél pontosabb tisztázása érdekében szükséges-e hiánypótlásra felhívni a panaszost;
 • ha minden rendben van, a panaszolt részére továbbításra kerül a panasz, aki észrevételt tehet azzal kapcsolatban.

 

Fenti intézkedések és beérkezett válaszok után kerül a Bizottság abba a helyzetbe, hogy döntést hozzon az etikai eljárás megindításáról, vagy a panasz visszautasításáról.

 • amennyiben az etikai eljárás megindításra kerül, tárgyalás megtartása kötelező, az eljárás lefolytatására nyitva álló határidő egy tárgyalás megtartását teszi lehetővé a tényállás tisztázásához és bizonyítékokkal való alátámasztásához.
 • a Bizottság hatásköre csak az etikai szintű normasértés megállapítására terjed ki és ennek alapján az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy az alaptalan panaszt visszautasíthatja.

Az Etikai Bizottságok nincsenek hatósági jogkörrel felruházva. Eljárásuk során a hatóságokra vonatkozó rendelkezéseknek – a lehetőségeikhez igazodó – megfelelő alkalmazására jogosultak és kötelezettek.

A panasz benyújtásához segítséget nyújt az alábbi adatlap, melynek felhasználása ajánlott:

Read more

Rendkívüli ügyfélfogadási rend

Tisztelt Kollégák!

A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel, 2021. június 1. napjától

 

személyes ügyfélfogadásra a honlapunkon (http://bpok.hu/idopontfoglalas-szemelyes-ugyintezesre/) történő előzetes regisztráció alapján van lehetőség irodánkban.

 

Kérjük Önöket, hogy a MOK Budapesti Területi Szervezeténél az ügyeiket továbbra is az ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton intézzék.  

Kolléganőink, telefonon H-Cs: 9.00-15.00 óra között, készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

 • Tagnyilvántartás, tagdíjjal kapcsolatos ügyintézés:

+36 1 344-4928  iroda@bpok.hu

 • Tagsági igazolás:

     +36 1 344 4833/104    iroda2@bpok.hu

 • I., II. és III. etikai bizottság:

+36 1 413-6773           etika@bpok.hu

 • IV. etikai bizottság:

+36 1 344 4833/103    erika@bpok.hu

 • A budapesti szervezet működésével kapcsolatos gazdasági ügyek intézése:

+36 1 344-4833/101 penzugy@bpok.hu

 • Ügyviteli vezető:

+36 70/637-1154         bok@bpok.hu

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Read more

AZ EGYETLEN BOLDOGGÁ AVATOTT MAGYAR ORVOS(ORVOS VOLT A HERCEGEK, HERCEG VOLT AZ ORVOSOK KÖZÖTT)

2020. október 28-án ünnepeltük Dr. Batthyány-Strattmann László születésének 150. évfordulóját, akit 2003-ban II. Szent János Pál pápa a „szegények orvosaként” Rómában, a Szent Péter Bazilika előtt, avatott boldoggá, TV közvetítések révén is, sok millió néző szeme láttára, a katolikus egyház szertartása szerint. Élettörténetéből, amelyet hosszan lehetne ismertetni, fontos kiemelni: 1870-ben született Dunakilitiben történelmi, főnemesi, grófi családba. Küzdelmes útkeresés után 1900-ban Bécsben, elvégezte az Orvosegyetemet, polgári foglalkozást választott. Köpcsényben (ma: Kittséé) birtokán, vagyonából kórházat hozott létre (amely ma is jól működik), ott sebész, majd szemész szakorvosként dolgozott, hihetetlen kézügyessége volt. Feleségül vette Coreth Mária Terézia grófnőt, aki segítette, kiemelte őt bizonyos fokig céltalan életéből, példás felesége, mélyen vallásos, közösségért dolgozó társa, munkájában asszisztense lett.  Boldog házasságukban 13 gyermek született. 1914-ben hercegi címet, birtokot örökölt.  Trianon után hazájának Magyarországot választotta. Körmendi kastélyában szemészeti klinikát rendezett be.  Sokat dolgozott, még körorvosként is. 20 ezer szemműtétet végzett. Állandóan képezte magát, tudományos munkát is folytatott, nagy műveltségű volt, több nyelven beszélt. Ezermester, szülészmester, tüdőszanatóriumok létrehozója, szociális intézmények, alapítványok támogatója volt. A mélyen vallásos orvos a szegényeket ingyen gyógyította, távozáskor gyógyszerrel, élelemmel, pénzzel látta el őket. Puritán személyiség volt, nevének leírásakor a herceget, grófot sokszor elhagyta, a doktort soha nem. Küldetése volt: a betegek és a szegények ellátása. Már életében szentként tisztelték. 1931-ben húgyhólyagrákban halt meg Bécsben. Németújváron (ma: Güssing) temették el a Batthyány kriptában.  Sok ezren, köztük szegényei búcsúztatták.                                                                                                         Gyógyító, klinikai onkológus és nőgyógyász szakorvosként, gyakran találkozom súlyos betegekkel. Megtanultam, hogy orvosi tudásom, tudományom mellett szükség van a HIT segítségére. Gyakran fohászkodunk, amikor képességeink kimerülnek és vágyaink teljesülését transzcendens hatalomtól reméljük. A súlyos betegségből való felgyógyulást segíti a hit, amely, mint életerő táplálja az akaratot. Fontos, hogy a gyógyító át tudja adni a gyógyulásba vetett hitet a beteg számára, bizalmat, reményt tudjon kelteni, terheit csökkentse. Az Evangéliumokat olvasva gyakran találkozunk Jézus gyógyító tevékenységének leírásával. Sok és sokfajta beteget gyógyított: vakot, süketet, bénát, elmebeteget, megszállottat, sérültet, leprást, vérfolyásos asszonyt, Lázárt feltámasztotta, felsorolni is nehéz. Amikor gyógyított a következőket mondta: „Ne félj, csak higgy és meggyógyulsz!” Jézus követőinek életében valósággá váltak az emberszeretet erényei, amelyek évszázadok múltán is követésre méltóak és befolyásolják a társadalmak életét. Szentnek, boldognak nevezzük őket, akik különösen kiemelkedtek a keresztény erkölcs gyakorlásában vagy mártíromságot szenvedtek és egyházjogi eljárás kinyilvánította tiszteletüket.  A Hit, az erkölcs és emberszeretet fontosságát a mindennapi munkában Batthyány doktor életművében, gyógyító munkásságában láthatjuk, amely például szolgál minden orvos, minden gyógyító és az emberiség számára is. „Hálát adok a Teremtőnek és megköszönöm, hogy az orvosi pályára hívott…” – írta Naplójában.                                                                             A Dr. Faigl Ilona háziorvos által alapított Dr.Batthyány László Orvoskör Egyesület, amelynek alelnöke vagyok, névadójának példaképül való bemutatását, erkölcsi elveinek hirdetését, továbbadását végzi az egészségügyben és az élet minden területén. A budai ciszterci Szent Imre templom kápolnájában oltárképet állítottunk boldoggá avatásának évfordulójára, amelyen Batthyány doktor látható szegény betegei között, jobb oldalán Szűz Mária Magyarország patrónája, a gyermek Jézussal, bal oldalán a legismertebb magyar szent: Erzsébet a rózsákkal.  A kép üzenete: ha valaki beteg, forduljon orvoshoz, miként mentek Batthyány doktorhoz, fohászkodjanak Jézushoz, Szűz Máriához, higgyenek a gyógyulásban és akkor bekövetkezhet, miként Szent Erzsébetnél a „rózsák csodája”, meggyógyulnak.  A márványtáblán Batthyány doktor rövid életrajza olvasható. Az oltárkép, a márványtábla és most a Szentkép, terveim szerint készült, mert a művészet, azon belül is egy műalkotás, olyasmit tud adni az embernek, amely kiemeli anyagi meghatározottságából. Boldog Batthyány doktort, a gyógyítót, a gyógyítást kívánom megjeleníteni, dicsőíteni és a Hit fontosságát.  A születési évfordulóra készült kép megfestésére ahogy előzőleg most is, Angyal Júlia festőművészt kértem fel. A képen középen Jézus látható, a legfőbb gyógyító, körülötte ikonszerű elrendezésben 7 orvos szent: LUKÁCS ( a 3. Evangélium és Az apostolok cselekedetei írója, festő, képfaragó, szónok és térítője, Pál apostol szerint „kedves orvos”, aki vértanú lett); PANTALEON(a kisázsiai Nikodémiában híres, nagy tudású, fiatal, csodatévő orvos, a szegényeket ingyen gyógyította, kereszténnyé lett, ezért Diocletianus császár, akinek udvari orvosa volt, 300-ban kivégeztette); KOZMA ÉS DAMJÁN(3. században Kisázsiaiban buzgó keresztény, csodatevő orvosokként, sebészként, a szegényeket ingyen gyógyítva, az „önzetlen égi tudomány”  művelőiként gyógyítottak, keresztényüldözés  áldozatai lettek, a magyaroknak különlegesen kedvesek, mert a Szent Korona alsó, Corona Graeca részén láthatók, amelyet a bizánci császár adományozott); BALÁZS( a kisázsiai Sivas városban csodatévő gyógyító orvos, püspök, torokbajok elleni védőszentként ismert: „Balázs áldás”, keresztényüldözés áldozata lett); MOSCATI (Giuseppe, olasz orvos, kutató, kémikus, munkáját a papi hivatáshoz hasonlította, adományokat osztott, gyógyíthatatlan betegeket és szegényeket ingyen kezelt, sok tudományos munkát írt, a Vezúv kitörésekor mentette a lakosságot, az önzetlen szeretet hirdette, 47 évesen halt meg, 1987-ben szentté avatták); GIANNA(Beretta Molla, olasz gyermekgyógyász orvosnő, mélyen vallásos, fiatalok keresztény nevelésben is részt vett, hívő férjének 3 gyermeket szült, amikor 1961-ben ismét várandós lett, közben kiderült, hogy vészesen növekvő méhdaganata van,  Gianna várandósságának kiviselése mellett döntött, elutasította a műtéttel magzatának  elvesztését,  kislánya világra jövetele után szepszisben meghalt, az élet tanújának nevezik, mert megtagadta az abortuszt, amellyel megmenthette volna életét. 2004-ben családja és közben negyedik, orvossá lett leánygyermeke jelenlétében avatták szentté). Végül, akinek ünneplésére a kép létrejött és a kápolna része lett: Boldog Dr. Batthyány-Stattmann László,” a szegények orvosa”, aki liturgiai szempontból még nem szent, akit így kívánunk ünnepelni, mert kiváló orvosi munkája, tudása, jótékonysága, hite, elismertsége a Szentek közé emeli, ott a helye és bízom benne, hogy hamarosan egyházjogilag is szentté avatják. 2020. október 18-án ünnepélyes szentmise keretében avatta fel, áldotta meg Snell püspök úr, a Batthyány család, az Orvostudományi Egyetem vezetői, sok más neves orvos, közéleti személy és vendég jelenlétében, a járványügyi szabályok pontos betartásával. Köszönet a Budapesti Orvosi Kamarának, hogy a Kápolnában a Márványtábla után most a Szentkép létrejöttéhez is jelentős anyagi támogatást nyújtott.

 

Dr. Mikecz Tibor

 

XVIII. kerület Egészségügyi Szolgálat, klinikai onkológus, nőgyógyász osztályvezető főorvos

Magyar Orvosi Kamara Budapest XVIII. kerület Területi Szervezet elnök

Boldog Dr. Batthyány-Strattmann László Orvoskör Egyesület alelnök

Read more

Levél a MOK elnökétől az orvostársadalomnak

Kedves Kollegák!

Megtisztelően sokan kerestek meg e-mailben, privát üzenetben a jogállási törvénnyel kapcsolatos értelmezési kérdésekkel.

Ezek jelentős részére nem tudjuk, nem tudhatjuk a választ, mert nem ismerjük a jogalkotói szándékot, hiszen az egész szabályozási környezet átalakul.

Ezért nagyon kérlek Titeket, hogy a törvénnyel kapcsolatos kérdéseiteket mindig küldjétek el az ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu címre is.

Egyrészt, mert szakszerűbb választ adhatnak, másrészt, hogy lássák, érezzék, hogy mennyi bizonytalanságot okoz az, hogy nem kommunikálnak a szakma felé, és mennyi nyitott kérdés, kétely feszíti a szakmát.

Köszönettel,

Dr. Kincses Gyula

a MOK elnöke

Read more

Új lehetőséggel bővül kamarai szolgáltatásunk sora!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, az összetartozás jegyében, egy új lehetőséggel bővítenénk ki kamarai szolgáltatásainkat, a már működő lelki elsősegély vonalon kívül (http://bpok.hu/2020/03/25/lelki-tanacsadas-orvosoknak/). Azoknak az egyedülálló kollégáknak, akik munkájuk során olyan betegekkel érintkeztek, akik fertőzöttek lehetnek, ezért a kollégánk is karanténba került, avagy más okból kifolyólag nem jut hozzá az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez szeretnénk segíteni! Ehhez várjuk a felajánlásokat, valamint alapítványokkal és civil szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot, köztük a Jobbulást Alapítvánnyal, akikkel együttműködve megpróbáljuk ezeket az igényeket kielégíteni, a rendelkezésünkre álló erőforrásokhoz mérten. Éljenek a lehetőséggel, tartsunk össze a nehéz helyzetekben is! Megújult kamarai szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk majd kamarai tagjainkat a Facebookon és a weboldalunkon.

Read more

Teljeskörű adatfrissítés és nyilatkozattétel

Február óta zajlik a MOK adatfrissítési és nyilatkozattételi kampánya, azonban most, többek közt a Budapesti Területi Szervezet javaslatára, frissítettek rajta. Így a felület ismét nyitva van azoknak is, akik már az elmúlt két hónapban felkeresték, és azoknak is, akik még nem jutottak el odáig, hogy klikkeljenek – hogy teljeskörű adatfrissítést végezhessen a MOK.

A mostani, eseménydús időszakban különösen fontos, hogy a MOK minden tagját elérje közleményeivel, információival, kérdéseivel és felméréseivel.

A MOK adatbázisban tárolt személyi adatok frissítése eddig nehézkes volt (csak a területi szervezetek irodáján keresztül működött), így nem csoda, hogy sokan nem is jelentették be, ha e-mail címük, lakcímük vagy munkahelyük változott.

Erre való tekintettel kérünk minden Tagunkat, látogasson el ide:

https://nyilatkozattetel.mok.hu/

 

Az oldal célja többszörös:

 • frissítheti mindenki a MOK adatbázisban szereplő adatait, úgy mint:
  • e-mail címét
  • lakcímét
  • levelezési címét
  • munkahelyét
 • nyilatkozhat arról, szeretné-e a jövőben is postai úton is megkapni a kéthavi lapot, az Orvosok Lapját,
 • nyilatkozhat arról, mely információs felületen követi a MOK-ot a legintenzívebben,
 • nyilatkozhat arról, be szeretne-e lépni a MOSZ-ba (igennel való szavazás esetén linket kap a megújult, online belépési felülethez)

Kérünk tehát mindenkit, lépjen be, és szavazzon! Szavazatát innentől háromhavonta frissítheti, amennyiben változás áll be elérhetőségében, véleményeiben.

Read more

Dr. Kásler Miklós az egészségügyért felelős miniszterhez nyílt levél

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete (MOK BTSZ) megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatóját azonnali hatállyal felmentette beosztásából dr. Kásler Miklós, az egészségügyért is felelős emberi erőforrások minisztere.

 

Dr. Cserháti Péter, aki a MOK BTSZ tagja, megkérdőjelezhetetlen szakmai érdemeket szerzett az OORI európai szinten is élenjáró intézménnyé fejlesztésében. Továbbá az Egészséges Budapest Programot (EBP) vezető miniszteri biztosként a különféle érdekeket koncepcionálisan egységes tervvé összefogva kiválóan irányította Budapest és a központi régió egészségügyi ellátásának fejlesztését. Korábban szakmai ismereteit helyettes államtitkárként a második Orbán kormány is igényelte.

 

Érthetetlen számunkra dr. Cserháti Péter azonnali leváltása, mely a budapesti székhelyű, de országos hatáskörrel felruházott OORI kollektívájának erőteljes tiltakozását váltotta ki, és félő, hogy az intézmény működését is megzavarhatja. A minisztérium közleménye a leváltás indokaként a COVID-19 járvány elleni felkészülés akadályozására alkalmas hiányosságokról tesz említést, melyet az intézet kollektívája következetesen cáfolt. Felmerült az is, hogy pusztán azért történt dr. Cserháti Péter eltávolítása, mert szakmai szempontból védte a rehabilitáció alatt álló betegek érdekeit. Járványügyi szempontból indokolt lehet minél több ágy felszabadítása, de az OORI betegeinek hazabocsájtása egy akár több hónapos rehabilitáció közben egyenlő lenne a tartós egészségkárosodásuk konzerválásával, így érthető, ha ezen orvosi etikai szempontból erősen megkérdőjelezhető döntés ellen dr. Cserháti Péter felemelte a szavát, melyben a MOK BTSZ maximálisan támogatja.

 

Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy a veszélyhelyzet rendkívüli intézkedéseket igényel, azonban visszautasítjuk azt a dr. Cserháti Pétert illetően közzétett véleményt, hogy a betegek biztonságát, az életükért való küzdelem eredményességét veszélyeztette volna. Dr. Cserháti Péter egész életében, szakmai munkásságában a betegek biztonságáért és életükért folytatott küzdelem részese volt és remélhetőleg lesz is. Ha és amennyiben egy felsőbb döntéssel bármi okból nem értett egyet, megérdemelte volna, hogy kifejthesse szakmai álláspontját, meghallgattassék javaslata, és még ha a döntéshozók nem is tudnak véleményével azonosulni, ne nyilvánosan – mintegy statáriálisan – kerüljön egzisztenciális megsemmisítésre.

Őszintén sajnáljuk, hogy dr. Cserháti Péter felmentése nem az eddigi munkáját, szakmai felkészültségét és orvosi elhivatottságát méltatva történt, hanem a szakmai kamara tagjaiban is visszatetszést kiváltó módon jártak el vele szemben. Ezzel együtt örömmel és megnyugvással vettük tudomásul, hogy dr. Cserháti Péter szakmai tapasztalatait más intézmények, így pl. a Semmelweis Egyetem a továbbiakban is igénylik.

 

Minthogy a leváltást indokló minisztériumi közlemény állításai ellen az OORI kollektívája kifejezett tiltakozását fejezte ki, azokat valótlanságként interpretálva, ráadásul dr. Cserháti Péter leváltása az adott feladatokra kiszabott határidő lejárta előtt történt, így a MOK BTSZ várja, hogy a fenntartó elfogadható és tételes magyarázatot adjon az intézmény kollektívája által megfogalmazott cáfolatra. Felmerül ugyanis, hogy a közfelháborodást kiváltott intézkedés arányban áll-e az elérni kívánt céllal, kellően megalapozott tényekre alapul-e, és az intézkedés elérte-e a kívánt célt?

Amennyiben pedig a felmentés indokai valóban nem voltak megalapozottak, akkor kérjük, hogy ne csak az OORI betegeit, de annak leváltott főigazgatóját is rehabilitálják.

Read more

A 24 márkaszervizt működtető óbudai Duna Autó Zrt. felajánlása

A vállalat az egészségügyi dolgozók hatalmas erőfeszítésének elismeréseképp 2020-ban jelképes, 2020 Ft munkaóradíjért szervizeli orvosok és egészségügyi szakdolgozók járműveit, hozzájárulva ezzel a biztonságos közlekedésükhöz és autójuk megfelelő állapotának megőrzéséhez a kialakult járványügyi helyzetben.

Bővebb információkat és a bejelentkezéshez szükséges űrlapot itt találják: https://bit.ly/2yfM5R6

 

Read more

Lelki tanácsadás orvosoknak!

Tisztelt Kollégák! Ezekben a nehéz hetekben, hónapokban ismét különösen komoly fizikai és lelki megterhelés vár minden egészségügyi dolgozóra, kamari tagunkra. Mentális egészségünk érdekében a kamara különböző akciókkal szeretne segíteni – ahogy ezt az eszköztára megengedi -, ezért a jövő héttől kamarai szolgáltatásainkat újabb lehetőséggel bővítjük.  Szaktanácsadó, coachok fogadják azoknak a kollégáknak a hívását, akik egyedül vannak, karanténba kényszerülnek vagy nagyon megviseli őket az emberfeletti harc lelki oldala és nem akarják azzal a családjukat, környezetüket tovább terhelni. Kamarai szolgáltatásainkat kiegészítve a +36 30 838 0614 telefonszámon kolléganőnk, Buza Zsófi coach fogadja minden kolléga hívását keddenként 1/2 10 és dél között, péntekenként 16 és 19 óra között. Hétfőn és szerdán 15 és 18 óra között pedig Dr. Vargha Klára coach, mediátor várja a hívásokat a +36 20 933 7594 telefonszámon. A megadott időpontban várják tehát mindazoknak a hívását, akik ezekben a nehéz órákban pár bíztató, megnyugtató szóra vágynak, szeretnék, ha valaki meghallgatná őket.

Read more

Csatlakozzunk minél többen a MOSZ-hoz, a Magyar Orvosok Szakszervezetéhez!

Kedves Kollégák!

A MOK vezetése a Magyar Orvosok Szakszervezétének frissítését tűzte ki feladatául azzal a céllal, hogy a kamarai tagok végre valóban részt vállalhassanak az őket személyesen is érintő kérdések megvitatásában, a szakmai érdekképviseletben, képviselhessék magukat és a kollégákat a mindenkit érintő bértárgyalásokon. Levelükben, amelyet szeretnének minél több kamarai taghoz eljuttatni, így fogalmaztak:

“Kedves Magyar Orvosi Kamarai Tagok!

2019 novemberében segítségetekkel elindítottuk a Kamara megújítását. Célunk volt, hogy valóban a tagság Kamarája lehessen a MOK, és egy olyan szervezetté váljon, ami aktívan tesz is valamit az ágazat rendbetételéért. Bár ez utóbbi sokrétű, talán az egyik legjobban vágyott eleme a minél hamarabbi, érdemi bérrendezés, ez a tisztességes egészségügy szükséges, bár önmagában nem elégséges feltétele.

A magyar jog szerint azonban, bármennyire is szeretnénk, jelenleg valamire nincs magától értetődő jogunk: nem ülhetünk ott a mindenkori politikai erők és ágazati képviselők között az egészségügyi bértárgyalásokon. Erre ugyanis csak az ágazat úgynevezett reprezentatív szakszervezetének van lehetősége, jelenleg azonban nincs olyan orvosi szakszervezet, ami elérné a reprezentativitási létszámküszöböt. Így jelenleg, bár kidolgoztunk egy alapos és korrekt bértábla javaslatot, nincs ki elvigye azt a döntéshozók elé…

…Kérjük tehát, szánjatok rá 5 percet, töltsétek ki a MOSZ-hoz való csatlakozási nyilatkozatot, hogy bebizonyítsuk, az orvostársadalom ki tud állni az érdekeiért.

http://www.moszhonlap.hu/content.php?cid=cont_4b62fc3c4541d1.04211320

Kinyomtatva, kitöltve, aláírva, scannelve

 • be lehet küldeni e-mailben:  mosz@mok.hu
 • vagy fel lehet adni postán: Magyar Orvosok Szakszervezete

1068 Budapest, Szondi u. 100.

Amikor megkapjátok a visszaigazolást a felvételről, akkor kell befizetni a tagdíjat.

A tagdíj fizetése történhet:

 • a MOSZ 11100104-18180169-36000001 tagdíjszámlájára bankon keresztül utalással
 • a munkáltatót megbízva a havi bérből történő utalással (ehhez szükséges MÁK techikai szám: 86790)

A banki utalásnál az átutalási közleménybe írjátok be a befizető nevét és pecsétszámát az azonosításhoz.

A bérlevonáshoz szükséges meghatalmazás a Dokumentumok menüpont alatt érhető el.

A tagdíj mértéke: 300 Ft/hó, 3600 Ft/év”

A MOK által indítványozott cél, amely szerint jogunk és lehetőségünk nyílna képviselni véleményünket, alakítani a saját, a kollégáink, az egészségügyben dolgozók és ezzel az egész társadalom sorsát, nagyon fontos és hiánypótló! Az orvostársadalomnak meg kell mutatnia, hogy a célok és az egészségügy helyzetének orvoslása érdekében képes cselekedni, áldozatot hozni (ha még oly csekély is az a 3600 forint évente, tudjuk jól, hogy a sok egyéb teher mellett minden forintnak meg lenne a maga helye), egységbe kovácsolódni és végre saját érdekeit is képviselni, érvényesíteni.

Csatlakozzunk a kezdeményezéshez minél többen, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, hogy egy asztalhoz ülhessünk végre azokkal, akik rólunk, helyettünk is döntenek!

Csatlakozzunk a MOSZ-hoz!

Dr. Albert István

MOK BTSZ Elnöke

A MOK által benyújtott bértábla javaslat itt olvasható:

https://mok.hu/hirek/mokhirek/a-magyar-orvosi-kamara-javaslata-a-kozfinanszirozott-ellatasban-dolgozo-orvosok-javadalmazasara

Read more

Közlemény a MOK BTSZ tagjai részére

A MOK Országos Felügyelő Bizottsága által 2019. év október hónapban kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárást, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult  egészségügyért felelős miniszter lezárta.

A MOK BTSZ 2019. október 5-i napján megtartott Küldöttgyűlése, ezen belül a tisztújító választói gyűlésének sem eredményessége, sem érvényessége nem került megkérdőjelezésre, a megválasztott tisztségviselők és ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai legálisan töltik be tisztségeiket.

Budapest, 2020. február 27.

Dr. Albert István sk.

a MOK BTSZ elnöke

 

Read more

Örömünnep a IV. Budapesti Orvosbálon

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete immáron negyedik alkalommal rendezte meg, az Europa Congress Centerben, február 15-én, a Budapesti Orvosbált.
A régi hagyományokat felidéző bált az “első bálozók” táncával és a Bólyai Vonósnégyes produkciójával nyitották meg, majd nagy beszélgetések, táncos, vidám pillanatok, kulináris élvezetek, igazi koncert élmény kísérte az egész estét.
 
A MOK nemrég megválasztott elnöke, Dr. Kincses Gyula és a Budapesti Területi Szervezet elnöke, Dr. Albert István megnyitója után a zenéé és a táncé lett a főszerep.
Az “első bálozók” tánca – annak ellenére, hogy a kezdetben még lelkes és a program foglalási számát betöltő párok egy része sajnos az utolsó pillanatban visszalépett, s a helyüket már nem vehették át a később csatlakozni vágyó táncosok – , felemelő élményt jelentett a résztvevőknek és a közösségnek egyaránt, míg Tóth Vera igazi zenei csemegével szórakoztatta az egybegyűlt kollégákat. Felejthetetlen hangja és a dallamok sokáig elkísérik majd a bálozókat.
Persze a gasztronómiai élmény is garantálva volt, a különleges fogások egymást követték, sőt remek intermezzói voltak a baráti beszélgetéseknek.
Az orvosbál megjelent vendégei, ahogy az életben, a hétköznapokban is, mindig segíteni akarnak, így idén sem maradhatott el a jótékonysági tombola, ahol több mint 600 000 Ft-ot gyűjtöttek össze Melletted a Helyem Egyesület számára. Az adományt – az egyesület céljainak megfelelően – egy szülő-támogató mobil applikáció fejlesztésére fordítják majd.
A közös ünneplést, és a programok sorát korhű kaszinóval és egy nem mindennapi „műalkotással” színesítették, az estét pedig, a korábbi évekhez hasonlóan, a Medicolor orvoszenekar koncertje zárta.
A tavasz köszöntő forgatag idén is remek szórakozási lehetőséget biztosított a szakma megjelent tagjai számára, hatalmas sikerrel zárták az estét a szervezők, hiszen az egybegyültek többsége jövőre is szívesen jegyet vált majd az akkor már ötödik születésnapját ünneplő Budapesti Orvosbálra.
Jövőre, Veletek, Ugyanígy!
Read more

Rövid összefoglaló az Orvosklub legutóbbi üléséről

Az Orvosklub vendége volt a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

A Budapest XII. kerületében dolgozó orvosok klubja havi rendszerességgel tartja összejöveteleit. Az Orvosklub újévi első rendezvénye 2020. január 25-én volt A zsúfolásig megtelt előadóteremben a „Classicus kvartett” nevet viselő vonósnégyes hangversenyének meghallgatásával köszöntöttük az Újévet.

Ezt követően a Magyar Orvosi Kamara elnöke Dr. Kincses Gyula adott tájékoztatást a megújuló Kamara szerepéről, a vezetőség céljairól, programjáról, ezek megvalósításáról. Az új vezetés célul tűzte ki a transparens, betegbiztonságot garantáló, hálapénzmentes egészségügy megvalósítását. Olyan kamara megteremtését, mely a minőségi, hálapénzmentes gyógyítás feltételeinek kialakítására helyezi a hangsúlyt, valós jogosítványokkal rendelkezik, a szakmai jogszabályok kialakításában érdemi szerepet játszik, a tagság véleménye alapján fogalmazza meg követeléseit, és arra törekszik, hogy a megújulás a tagság igénye szerint történjen.

Hangsúlyozta, szükséges, hogy a kamara a szakmapolitika megkerülhetetlen szereplője, motorja és irányítója legyen. Alapvető cél a betegbiztonságot, az egészségügyi dolgozók tisztes megélhetését, a munkakörülmények javulását garantáló ellátó rendszer és finanszírozás megteremtése.

A Kamara vezetése hangsúlyozza, hogy a bértárgyalás, a béremelés minden megoldás előfeltétele, így a szakma társadalmi megbecsülésének, ezzel egyidejűleg a hálapénz megszüntetésének is. A Kamara elnöke bemutatta a vezetőség által javasolt bértáblát.

Néhány mondat hangzott el arról is, hogy a Kamara az etikai munkában elsődleges feladatnak tekinti az orvoskar becsületének védelmét, és az orvostársadalom iránti közbizalom megteremtését, megerősítését.  A kitűzött célok megvalósítása érdekében a Kamara vezetősége széleskörű kapcsolatfelvételt kezdett a döntéshozókkal, a szakmai szervezetekkel, a betegszervezetekkel és az egészségügy más szereplőivel. Hangsúlyozta, hogy a Kamara működésének politikamentesnek kell lenni.

A Kamara elnökének tájékoztatóját követően a hallgatóság részéről több kérdés, hozzászólás fogalmazódott meg. Felmerült az orvos elvándorlás korlátozásának kérdése, a pálya kezdetén lévő orvosok, valamint a nyugdíjas orvosok helyzetének javítása, a magán és a közellátás szerepe az egészségügyben, az orvosi díjtételek és a súlyszámok karbantartásának szükségessége, az ellátó intézmények felszereltségének, belső felépítettségének, az ellátáshoz szükséges feltételeknek ellenőrzése, a hiányosságok feltárása. A hozzászólók az Egészséges Budapest Program végrehajtásának jelenlegi állapotáról információt kértek. Kérdésként hangzott el, hogy jelen korunkban a tudomány haladásával a mesterséges intelligencia miként és milyen ütemben épül be nálunk az egészségügyi ellátórendszerbe?

A beszélgetés folytatására a klub foglalkozásunk egy további időpontjában kerül sor.

Az elhangzott tájékoztatás, úgy, mint az Orvosklub egyéb előadásai is a www.orvosklub.com webhelyen olvasható.

Dr. Sepp Csaba

MOK BTSZ

választókerület elnöke

Read more

Elhunyt Dr. Nemes Attila professor emeritus, a MOK Budapesti Területi Szervezetének korábbi elnöke

Nemes Attila professzor emeritus, a Semmelweis Egyetem korábbi általános rektor-helyettese, az Ér- és Szívsebészeti Klinika korábbi igazgatója, az érsebész szakma egyik „nagy öregje”,  a MOK Budapesti Területi Szervezetének korábbi elnöke röviddel 81. születésnapját követően, hosszú, méltósággal viselt szenvedés után, 2019. december 27-én visszaadta lelkét a Teremtőjének.

1938-ban született, a József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd 1963-ban kitüntetéssel szerezett diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen.

1957-ben medikusként lépte át először az egyetem kapuját és már harmadévesként a városmajori klinikán externált. 1963-ban a legendás sebész professzor, Kudász József vezette IV. Sebészeti Klinikán indult el az érsebészet felé vezető úton. Olyan mesterek keze alatt szerezte meg elméleti és klinikai tudását, mint Soltész Lajos, vagy Szabó Zoltán professzorok. Ahhoz a nagy generációhoz tartozott, akik ott lehettek az érsebészet, a szívsebészet és a mellkassebészet születésénél. 1968-ban sebészetből, 1970-ben tüdősebészetből és 1980-ban érsebészetből szerzett szakvizsgát. 1972-ben az orvostudományok kandidátusa, 1988-ban az orvostudományok doktora tudományos minősítést szerezte meg. Az egyetemi ranglétra összes fokát végigjárta. 1992-ben kapott tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést az Ér- és Szívsebészeti Klinika élére. Nevéhez fűződik az OEP által finanszírozott stentgraft program beindítása, a Homograft Bank kialakítása, az intervenciós radiológia korszerű műveléséhez szükséges eszközpark megújítása, valamint az invazív kardiológia egyik hazai fellegvárának, a Cardiovaszkuláris Centrumnak a felépítése is. A budapesti infarktus ügyelet megszervezésében is aktívan részt vett.

1976-77-ben Skandináviában volt tanulmányúton. 1970-ben alapfokú orosz nyelvvizsgát, majd középfokú angol nyelvvizsgát szerzett.

319 közleménye jelent meg, köztük 13 könyv és 36 könyvrészlet. 7 könyvet szerkesztett, 7-nek az ábráit is ő készítette.

Szakmapolitikai és közéleti tevékenysége is páratlan. Az általa betöltött funkciók felsorolása lehetetlen, így itt a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat említjük meg. Az Országos Érsebészeti Intézet igazgatója, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke, a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja, a Budapesti Orvosi Kamara elnöke, a MOTESZ elnöke, az Érsebészeti Szakmai Grémium elnöke, a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja, az Egészségügyi Minisztérium Szakképzési és Továbbképzési Tanácsának tagja, az Érsebészeti Vizsgabizottság elnöke volt. 2018-tól részt vett a Professzorok Semmelweis Kollégiumának munkájában.2006-2007. között a BOK elnöke, 2007-2010. között alelnöke. A kamarát elnökként is a rá jellemző maximalizmussal, odaadással vezette, mindig törekedett arra, hogy kollégáinak, a BOK tagjainak érdekei az akkori nehéz időszakban se sérüljenek. Mindig az egységet, az összetartozást képviselte. Tevékenységét a kamara  Hippokratész Emlékéremmel ismerte el.

Nemes Attila professzor úr élete végéig, amíg betegsége megengedte tagja volt az Orvosokért Alapítvány kuratóriumának, ahol szintén megmutatkozott emberi nagysága, az, ahogy a fiatal, valamint a rászoruló idős, beteg kollégák megsegítéséért tevékenykedett.

Munkásságát több állami és szakmai elismeréssel jutalmazták:

– 1963. Felsőoktatási Érdemérem

– 1979. Kiváló Oktató

– 1996. Kitasato Emlékérem

– 1997. Soltész Lajos Emlékérem

– 1998. Magyar Érdemrend Középkereszt

– 2000. Balassa János Emlékérem

– 2001. Semmelweis Emlékérem

– 2002. MOTESZ Díj

– 2003. Batthyány-Strattmann László Díj

– 2005. Markusovszky Lajos Díj

– 2005. Műegyetem 1782. Érem

– 2005. XII. kerület első Díszpolgára

– 2010. Hippokratész Emlékérem

– 2014. Magyar Érdemrend Középkereszt a Csillaggal.

Köszönjük Nemes Attila Professzor Úrnak, hogy munkásságával, életével példát mutatott kollégái számára.

Az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjék békében!

MOK BTSZ

elnöksége

Read more

Családi nap a BOK Mikulással!

Nagy sikerrel zárult a BOK Mikulás-napi rendezvény, a lelkes és ügyes gyerekek felkutatták és meg is lelték a BOK Mikulást. A Marczibányi téren, a sportközpont remek szórakozási és sportolási lehetőséget kínált a budapesti orvosoknak és családtagjaiknak, a kicsiket maga a BOK Mikulás, a nagyokat foci és korcsolyázás várta. Hasonlóan az elmúlt évekhez, nagy sikerrel zárult a hagyományos foci bajnokság, ahol ezúttal is a jókedv volt a főnyeremény, valamint a Vándor Kupa, amelyet idén is a győztes csapat vihetett haza! Az ünnepek a családdal és a közös élményekkel válhatnak teljessé!

Read more

Meghívó kibővített elnökségi ülésre

Tisztelt Országos Küldött Kolléga!

Mint korábbi levelemben is írtam, a MOK Budapesti Területi Szervezet elnöksége 2019. november 25-én kihelyezett elnökségi ülést tart, melyen lehetőség nyílik a MOK tisztújító küldöttközgyűlésére történő felkészülésre, közös álláspont kialakítására, valamint küldötteink megismerésére is. Az összejövetel nyilvános, azon bármelyik budapesti kamarai tag részt vehet.

 

Az összejövetel helyszíne: Szent Margit Gimnázium, Díszterem

1114 Budapest, Villányi út 5-7.

 

Időpont: 2019. november 25. (hétfő)

                  18.00-tól 21.00-ig

Budapest, 2019. november 11.

Tisztelettel

MOK Budapesti Területi Szervezet elnöksége

nevében

Dr. Albert István elnök

Read more

Jelentkezés báli nyitótáncra

Kedves Kollégák, kedves leendő bálozók!

Már szinte hagyományként 2020-ban is megrendezésre kerül a 4. budapesti orvosbál. Ebben az évben szeretnénk a hagyományos bálok hangulatát felidézni, ezért szeretnék az eseményt egy hagyományos nyitótánccal megnyitni.
Korábban többen jelezték, hogy részt vennének egy orvosok által bemutatott produkcióban.
Ezennel várjuk azon kollégák jelentkezését, akik szeretnének részt venni a műsorban és egyúttal hajlandók egy koreográfus tánctanár által tartott, kellemes hangulatú tanfolyamon részt venni. A tánctanár és a betanulás költségeit a MOK BTSZ biztosítja. A tanfolyam megfelelő létszám esetén indulhat csak el!
A téma és hangulat: Barokk bál
Jelentkezési határidő: 2019. november 30.
Jelentkezési cím: bok@bpok.hu
Köszönettel:
Dr. Albert István
elnök
Read more

E-személyi

Tájékoztató e-személyi/e-aláírás lejáratáról

Felhívjuk a kollégák figyelmét arra, hogy aki az EESZT használatára alkalmas új e-személyi igazolványához elektronikus aláírást igényelt, annak érvényessége évente lejár. Aki az e-aláírási tanúsítványt 60 napon belül nem hosszabbítja meg, vagy azt személyesen nem vonja vissza, annak az e-aláírás tanúsítványa végleg megszűnik. Azonban visszajelzéseket kaptunk arról, hogy bár az e-aláírás nem szükséges az EESZT használatához, ennek lejártával e-személyi igazolvány EESZT használatához szükséges e-funkciója blokkolódik, mely a kormányzati ügyfél tájékoztató szerint rendszer szintű problémára utalhat. Azonban maga a személyi igazolvány, mint azonosításra alkalmas dokumentum nem szűnik meg.
Az e-aláírás lejáratáról minden kollégát emailben értesítenek, amennyiben az igénylésnél email címet megadott.
További információ a kormányablakokban, a 06-1-920-1050 (ÁEEK-EESZT információs portál) vagy a 1818-as telefonszámon kapható, illetve az alábbi rendeletben:   39/2016 EMMI rendelet 8. és 9. paragrafus. és jogszabályban: 2015/222. jogszabály 35. paragrafus 16. bekezdés olvasható.
Kérünk minden kollégát, akinél az EESZT-be való belépés blokkolódik, jelezze irodánkban, így ha valóban rendszerszintű problémáról van szó, akkor a kamarának lehetősége legyen a megfelelő irányító szerv felé az ügyben vizsgálatot indítania.
Read more

Vándorkupa-Kispályás Labdarúgó Bajnokság

A Budapesti Területi Szervezete által létrehívott hagyományos Vándorkupa-Kispályás Labdarúgó Bajnokság csapatai 2019. szeptember 28-án mérhették össze tudásukat a XI. kerületi Szent Imre Gimnázium pályáján. A tornára ebben az évben összesen 6 csapat nevezett, a csapat tagjai pedig a budapesti kórházakban (Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Szent Margit Kórház, Semmelweis Egyetem, Uzsoki utcai Kórház) dolgozó orvosok lettek, akik most is elhozták családtagjaikat a rendezvényre. A meccseket hivatásos bíró vezette, mindenki remekül érezte magát, a bajnokság végén pedig egy közösen elfogyasztott pörkölttel ünnepeltük a sportos napot.
Az idei bajnokság végeredménye:

 1. Benke FC
 2. Lecsó
 3. Szent Margit Kórház
 4. Mindig az aranyért
 5. BOK I.
 6. BOK II.
Read more

Novemberi és Decemberi műsorok

Kedves Partnerünk!

Honecz István vagyok, az Operettszínház szervezője.

Nagy örömmel szeretném bemutatni színházunk novemberi és decemberi műsorait melyek számos rendkívül izgalmas előadást hoznak el Önöknek és biztosítanak tökéletes karácsonyi ajándékot is;

Ezen műsorok előadásaira A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYEN, szeptember 21-én, szombaton 10 órakor kezdjük meg a jegyértékesítést.

·         Novemberben a Párizsi randevú- Volt egyszer egy Moulin Rouge előadás lesz az első újdonság, amely számos alkalommal elkápráztatja minden érzékünket;

„Terített asztalok, látványos, színes show- elemek, artistaprodukciók, vérpezsdítő táncok, fantasztikus slágerek – a 2019-es téli szezon igazi szenzációja! Volt egyszer egy Moulin Rouge – az eredeti, Párizsban. Itt játszódik a Budapesti Operettszínház új produkciója, amely természetesen az őt megillető helyen, a Kálmán Imre Teátrumban, vagyis a hajdani pesti Moulin Rouge-ban kap helyet. A rendszerváltás előtti, szürke szocialista nyolcvanas évekből a nézőket a fény városába repítő régi szerelem története keveredik majd a mulatók csillogó, szabad világával. Előadásunk a gasztronómia és a minőségi szórakoztatás találkozása az igazi francia életérzés jegyében, ahol a nézők akár mesterszakácsok négyfogásos, pazar vacsoráját élvezhetik, miközben a párizsi Moulin Rouge világhírű cirkuszművészei teszik felejthetetlenné az estét.”

cid:image008.jpg@01D56E38.FB5EB6D0

November 22.-én kerül bemutatásra mindenki nagy kedvence, a János Vitéz.  Sokunk meseszép gyerekkori emlékei Bozsik Yvett  rendezésében elevenednek meg színpadunkon.

·         Decemberben a Diótörő  balett a Magyar Táncművészeti Egyetemmel együttműködésben, Harangozó Gyula koreografálásával varázsolja el a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Szintén műsorra került az egyik legnépszerűbb karácsonyi előadásunk az Isten pénze is.

Az újdonságokon kívül megtekinthetők lesznek további nagy sikerű előadásaink is, mint pl. a Rebecca, Csárdáskirálynő, Chicagoi hercegnő.

A teljes műsorokat levelem csatolmányaként találja meg.

Foglalással és bármilyen további kérdéssel kapcsolatban kérem, hogy keressenek elérhetőségeim valamelyikén.

Szeretettel várjuk Önöket színházunkban.

Csatolmányok:

Read more

BOK Mikulás

Idén is megérkezett a BOK Mikulás

Volt, aki a Mikulást, volt aki a focit, volt aki a győzelmet, volt aki a csapatjátékot, volt aki csupán az együttlétet várta ettől a naptól, amikor is a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete megrendezte hagyományos Mikulás napi családi- és sportnapját. Több mint 50 kisgyerek várta izgatottan, hogy megérkezzen a “BOK Mikulás”, aki ebben az évben is elvarázsolta a kicsiket, szüleiket és nagyszüleiket. Kézműves-foglalkozás, közös játék, izgalmas mesék és kalandok, dalok várták a legkisebbeket, míg a kicsit nagyobbak csatlakozhattak az orvosi kamara éves focibajnokságához. Télünnep lévén a korcsolyázás sem maradhatott ki a családi vasárnapból, amelyet egy közös ebéddel tettek még hangulatosabbá a szervezők, az orvosi kamara budapesti szervezete. Az egész napos program arra is alkalmat szolgáltatott, hogy a budapesti kollégák egy önfeledt, vidám napot tölthessenek együtt – közösen lezárva ezt az egészségügy számára is izgalmakkal és nehézségekkel teli évet. Azok, akik láthatták a kisgyermekek arcát, ahogyan várták a “BOK Mikulást”, a csodát, most ajándékként vihették haza azt a reményteljes ígéretet, amelyért ők nap nap után küzdenek a kórházakban, a rendelőkben, az egészségügyi intézményekben. Ezek az együtt töltött órák, a közös sport, a játék, a nagy beszélgetések, a gyerekek öröme és nevetése tette ünnepivé, családivá és családiassá ezt a napot. A nagy sikerre való tekintettel, jövőre is várnak szeretettel mindenkit a budapesti kamara családjából!

Read more

Megalakult a Hegyvidéki Orvosklub

A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezetének XII. választókerületéhez tartozó egészségügyi intézményekben és az alapellátásban közel 1300 orvos dolgozik. Többek részéről merült fel az az igény, hogy legyen egy hely, ahol a kolléganők és kollégák munkaidőn kívül találkozhatnak, kötetlenül beszélgethetnek, megoszthatják egymással gondolataikat. Szakmai és nem csak közvetlenül a szakmával kapcsolatos beszélgetések, interaktív fórumok is azt a célt szolgálják, hogy a kerületben dolgozó orvosok egymást jobban megismerjék, gondolataikat kicseréljék.

Ennek az igénynek a kielégítésére hoztuk létre az Orvosklubot a Hegyvidéki Önkormányzat és a MOK BTSZ támogatásával. Célunk az, hogy a rendszeres klubrendezvényeinken a kapcsolattartás lehetősége mellett szakmai programok is legyenek, meghívott vendégeink rövid, interaktív előadásaival.

A Klub ünnepélyes megnyitójára 2019. január 26- án került sor a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. A Klub megnyitóján a felkért előadók sok érdekes, fontos és hasznos információval ajándékozták meg a hallgatóságot. A szakmai programot követő állófogadáson a résztvevők az előadókkal és egymással is elbeszélgettek.

Az előadások anyagát ezúton tesszük közzé (az előadók hozzájárulásával).

2019. február 6.
Dr. Sepp Csaba
MOK BTSZ
XII. vk. elnök

Read more

Újratervezés csoport kontra MOK

Öntsünk tiszta vizet a pohárba

Gondolatok az Újratervezés csoport programhirdetése kapcsán

Kampány van. A Magyar Orvosi Kamara küldött állítási folyamata rövidesen kezdetét veszi, egyidejűleg és természetszerűen a választási kampány is beindult. Ez így van rendjén. A tagság aktivitása – melyet sok esetben hiányolunk – növekedni látszik, ötleteket és javaslatokat, építő kritikákat kapunk. Mindezt szívesen és örömmel fogadjuk. Közös érdekünk köztestületünk folyamatos építése, fejlesztése. A jobbító szándék azonban kevés. Aki érdemben és hitelesen kíván cselekedni, annak ismernie kell a kamarát, annak működését, a róla szóló törvényt, nem különben pedig az elmúlt két évtized dokumentumait, törekvéseit és nem utolsó sorban elért eredményeit.

Ezeket hiányoljuk a magát Újratervezés orvoscsoportnak nevező formáció legújabb, programalkotó megnyilvánulásából. Továbbá a Magyar Orvosi Kamara mindenkor következetesen ügyelt politikai függetlenségére, távol tartotta magát minden pártpolitikai befolyásolási kísérlettől, és ezen a gyakorlatán a jövőben sem kíván változtatni. Ezért a teljesség és a tisztánlátás érdekében a következőket kívánja nyilvánosan leszögezni:

1. Nem szerencsés, ha független köztestület programját olyan személy is jegyzi, aki aktív pártpolitikus, állami vezető szerepében ugyanazon köztestület meggyengítésén, sőt megszüntetésén munkálkodott, ma pedig számon kérően kritizál, ráadásul az egészségügy elüzletiesítését is minden erejével szorgalmazta, szemben a MOK szolidaritás elven nyugvó, mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető közfinanszírozott egészségügy megvédéséért, annak fennmaradásáért folytatott küzdelmével. (Mint köztudott, e nemzetstratégiai ügyben a Kamara győzött.)

2. Célszerű ismerni egy programalkotás és kampány során az alapvetéseket, így például azt, hogy egy választási ciklus nem 5, hanem 4 esztendős.

3. Nem „a következő 5 esztendő során” de sokkal hamarabb, legkésőbb 2022. január 1-ig kell elérni a csoport által felvetett nagyságrendű szakorvosi illetményt! Erről napjainkban folyamatos és intenzív tárgyalásokat folytat a Magyar Orvosi Kamara az illetékes kormányzati szervekkel.

4. Ugyancsak késedelmesnek ítéljük a hálapénz kivezetésére kitűzött 5 évet. Mai tárgyalásaink arról szólnak, hogy – a szakorvosi jövedelem jelentős javulásával egyidejűleg – erről sokkal hamarabb, de legkésőbb az előző pontban jelzett határidőig szülessen megállapodás. (Javaslatokat erre nem a jövőben kell benyújtani! Ezt ugyanis már sokszor és sokkal korábban megtettük!) Alig értelmezhető egyébként a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének hálapénzzel kapcsolatos kritikája is, az ugyanis semmilyen „kiskaput” nem tartalmaz e tekintetben.

5. Az iparűzési adó eltörléséért, a kereskedelmi kamarai hozzájárulási kötelezettség megszüntetéséért fellépni a MOK évtizedes múltra visszatekintő folytonos feladata, melyet kitartóan végez, annak sikeressége azonban kizárólag a döntéshozók elhatározásán múlott, illetve múlik.

6. Nyugdíj mellett munkát vállaló kollégáink, munkatársaink érdekében már sokkal korábban léptünk, 8 pontos érvrendszerünk hónapokkal korábban benyújtásra került, s ez napjaink egyik legfontosabb tárgyalási pontja. (A tárgyalások havonta több ülésben zajlanak.)

7. Kénytelenek vagyunk ezúton is határozottan visszautasítani a megfogalmazott célkitűzések között megbúvó gyanúsítást a köztestületi gazdálkodással kapcsolatosan! A Magyar Orvosi Kamara működése, költségvetése, a tagdíjak felhasználása teljesen transzparens, nyilvános, a törvényes szabályoknak mindenben megfelelve közzétett. Aki bármilyen módon ezzel kapcsolatban mást próbál állítani, az hitelt ront és hazudik.

8. Kamaránk tisztségviselői örömmel vennék, ha áldozatos munkájukat nem „a velük azonos korú orvos kollégák átlag fizetéséhez illesztve”, de legalább az orvosi kezdő fizetést elérő mértékben állapítanák meg. Ugyanis annak töredékéért, sokak pedig arról is lemondva tevékenykednek!
 

Végezetül és összegezve: legyen minél aktívabb választási részvétel, várjuk sorainkba a kamaráért, a tagságért munkálkodni kívánó kollégáinkat. Azokat, akik értik és megvédik köztestületünk gondosan kialakított értékrendjét, hagyományait, és azokra alapozva kívánnak a tovább fejlődés érdekében munkálkodni.

Egyúttal intünk mindenkit: Óvakodjanak a hamis prófétáktól!

Budapest, 2019. március 4-én

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége

Read more

Egészségügyi dolgozókat megillető nyugdíjprémium, államtitkártól kapott válasz!