Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi CXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a szakmai kamara legfőbb képviseleti szerve a területi szervezetek választott küldötteiből álló küldöttközgyűlés, tagjai, az alapszabály szerint 4 évre, titkos szavazással választott küldöttek, szavazati joggal. A MOK Alapszabály 26./ a) és 27- pontja szerint területi szervezet testülete, képviseleti szerve a küldöttgyűlés; melynek küldötteit 4 évente választják meg a területi szervezet választókerületeiben.

A területi és országos küldöttek jogosultak és kötelesek a választókerületükben található kollégáik érdekeit érvényesíteni a területi küldött, illetve az országos küldöttközgyűlésen, ezen feladat maradéktalan ellátásához, a gyorsabb elérhetőség végett az érintettek többsége írásbeli hozzájárulásukat adták közvetlen elérhetőségüknek, melyeket kerületi bontásban alább találhat meg.