Meghívó

 

A MOK Budapesti Területi Szervezet elnöksége „Felkészülés a budapesti háziorvosi ügyelet átalakítására. Eddigi országos tapasztalatok, elért eredmények”
címmel online interaktív meeting megbeszélést szervez.

A beszélgetésre elfogadta meghívásunkat Dr. Porpáczy Krisztina MOK Háziorvosi Csoport vezetője és Dr. Keczéry Attila MOK titkár, XIV. kerületi háziorvos

A rendezvény kezdési időpontja: 2024. július 5-i 19.00 óra.

A csatlakozáshoz a linket július 4-én e-mailben fogjuk kiküldeni.

  • A dr. Sárközy Gergő ügyvéd úr által összeállított, a háziorvosi ügyeleti csatlakozásokkal kapcsolatban eddig összegyűlt tapasztalatokat bemutató tájékoztató anyagot az alábbi linkre kattintva tudja olvasni:

https://tarhely.bpok.hu/uploads/2024/ha__ziorvosok_ta__je__koztato___leve__l.pdf

  • Az OMSZ-nek szóló, a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos észrevételeket tartalmazó válaszlevelet pedig az alábbi linkre kattintva tudja olvasni:

https://tarhely.bpok.hu/uploads/2024/va__laszleve__l_omsz_2024_01_30_as_levelere_u__gyeleti_ta__rgyala__sro__l.pdf

  • Takács Péter egészségügyi államtitkár úrnak írt levél az alábbi linken olvasható:

https://tarhely.bpok.hu/uploads/2024/dr__taka__cs_pe__ter_e__szreve__telek_ho_csoport.pdf

 

Szeretettel várjuk érdeklődő tagjainkat.

 

MOK BTSZ elnökségének nevében

Dr. Lotz Gábor István sk.                                      Dr. Ragó Zsuzsanna sk.

elnök                                                           titkár